Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Med fokus på de globala utmaningarna
Rädda Östersjön

Med fokus på de globala utmaningarna

Genom ett tydligt hållbarhetsfokus vill Handelshögskolan i Stockholm bidra till att rädda planeten genom att ge studenterna bättre verktyg för att hitta lösningar till olika samhällsutmaningar.

Studietiden är ofta en kreativ period i livet då man som student är mycket nyfiken och mottaglig för nya kunskaper och insikter.

– Därför är det viktigt att redan då inspirera studenterna till att göra avtryck och förstå att de kan bidra till förändring i världen, menar Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Sedan han tillträdde som rektor 2014 har utbildningen vid Handelshögskolan fått en betydligt skarpare hållbarhetsprofil, då det enligt honom är nödvändigt med en gedigen förståelse för hållbarhetsfrågor för att kunna fatta kloka beslut.

En stor andel av våra studenter hamnar i ledande beslutsställningar på företag, inom politiken och i organisationer

– Och eftersom en så stor andel av våra studenter hamnar i ledande beslutsställningar på företag, inom politiken och i organisationer så är det vårt ansvar som skola att ge dem en kontextuell förståelse för de övergripande sambanden.

De har exempelvis startat ett nytt utbildningsspår under grundutbildningen med fokus på hållbarhet  – ”Global Challenges”. Där tar de upp globala utmaningar som klimatfrågan, migration och digitalisering. På forskningssidan har de ett större kompetenscentrum med finansiering av Mistra, ”Mistra Center for Sustainable Markets”, vilket är en av Europas största forskningssatsningar på hållbara marknader.

För förändring krävs både fakta och känsla

Det Lars Strannegård ser som en av Handelshögskolans viktigaste uppdrag under utbildningstiden är att ge studenterna insikter om att de både måste göra något och att de kan göra något åt de globala utmaningarna, samtidigt som de lär sig se en ekonomisk potential i de förändringarna.

Det krävs betydligt mer kreativt tänkande för att kunna formulera problemen och sedan lösa dem

– Det handlar inte om att lära ut ett antal nya begrepp som cirkulär ekonomi och hållbarhet, utan om att lära studenterna förmågan att formulera problemen. Det krävs betydligt mer kreativt tänkande för att kunna formulera problemen och sedan lösa dem, än att definiera och diskutera olika begrepp.

För att kunna både formulera och hantera problem krävs vetenskapliga fakta som bas, men det räcker inte för att kunna möta utmaningarna. Utöver det krävs en inre övertygelse om att något måste göras, att skapa ett emotionellt engagemang för förändring.

– Som chef och ledare har man möjlighet att skapa en hög angelägenhetsgrad för de viktiga frågorna, och den insikten och förmågan vill vi att våra studenter får med sig härifrån, konstaterar han.

tavla
Som chef och ledare har du möjlighet att ställa viktiga frågor och skapa ett engagemang kring dem. Foto: Unsplash

Cirkulär ekonomi en affärsmodell som kräver mer forskning

När det gäller att specifikt möta klimatutmaningarna så ser Lars Strannegård hanteringen av energisystemen som en av de viktigare frågorna. Från deras eget perspektiv handlar det om att utveckla hållbara ekonomiska system.

Cirkulär ekonomi är ett exempel på en affärsmodell med målet att utnyttja jordens resurser på ett uthålligt sätt.

– Men begreppet cirkulär ekonomi behöver beforskas betydligt mer innan vi vet hur den affärsmodellen kan utnyttjas till fullo.

Ledarskap för förändring

Avslutningsvis sammanfattar Lars Strannegård sina erfarenheter om hur man som ledare kan skapa engagemang kring hållbarhetsfrågor och bidra till att de globala utmaningarna kan mötas.

  • Inse att det är möjligt att bidra till en förändring
  • Förstå vilken stor positiv kraft som ligger i det som uppfattas som meningsfullt
  • Förstå att förändring bara kan ske genom en kombination av fakta och känsloengagemang
  • Att förstå att det ligger en stor förändring i de små stegen
  • Fira varje litet steg framåt och se det stora i det lilla man själv åstadkommer
Next article