Home » Rädda Östersjön » Klimatkrisen kräver CO2-fritt
Rädda Östersjön

Klimatkrisen kräver CO2-fritt

klimatfrågan kan lösas med kärnkraft
klimatfrågan kan lösas med kärnkraft
Foto: Unsplash
avatar

Lars Wiegert

Sekr. i Miljövänner för kärnkraft

Foto: Privat

Enligt FNs klimatpanel (IPCC) måste alla tillgängliga CO2-snåla kraftkällor användas för att klara 1,5-graders målet. I deras senaste rapport beskrivs fyra möjliga scenarier, alla med ansenligt bidrag från kärnkraft för att målet ska kunna nås. Detta motarbetas av nuvarande regerings energipolitik.

Enbart förnybart räcker inte

Den baseras på felaktiga uppfattningar och kan äventyra hela Sveriges elkraftförsörjning, om inte inriktningen ändras mot fossilfritt i stället för förnybart. Slumpmässig energi kräver stabilt nät och enbart vattenkraften räcker inte för Sverige när vind och sol inte levererar. Flexibilitet kanske låter bra men är närmast en komplicerad form av ransonering.

Kärnkraft har minst klimatavtryck av alla kraftkällor.

LivsCykel-analyser visar att kärnkraft har minst klimatavtryck av alla kraftkällor. Då ingår hela uranets livscykel från urangruvan via anrikning, bränsletillverkning till slutförvar och dessutom byggande, rivning mm av kraftverken.

Kärnkraft tar inte lång tid att bygga

De tio första reaktorerna i Sverige byggdes på 15 år. Lite senare byggdes på fem år ytterligare två (O3 och F3) på tillsammans 2200 MW. Detta är fullt genomförbart idag enligt en rapport från Analys.se och ryms med mycket god marginal inom de 20 år som står till förfogande enligt gällande plan. Till att börja med är den snabbaste och effektivaste åtgärden att se till att befintliga fungerande och klimatneutrala kraftverk inte behöver stängas. Det finns ingen anledning till att fördröja klimatåtgärder i onödan.

Kärnkraft är lönsam i grunden

Ekonomin är god om lika villkor utan subventioner och extra pålagor tillämpades. Elpriset var historiskt lägst medan vi byggde 15 reaktorer och fram till bolagiseringen av elmarknaden. Ett nytt kärnkraftverk av typen O3 skulle idag kosta ca 45 miljoner per MW. Motsvarande siffra för vindkraft är 136 miljoner, alltså tre gånger så hög, med hänsyn tagen till att verkliga effektbidraget enligt Svenska Kraftnät bara är 11% av installerad effekt. Ensidiga subventioner gör elpriset stundtals så lågt att ingen elproduktion är lönsam för något kraftslag.

Kärnkraft räddar liv

Endast olyckan i Tjernobyl har medfört dödsfall hos befolkning. Drygt 50 har hittills kunnat kopplas dit. Enligt WHO blir tillkommande dödsfall framöver så få att de inte syns i statistiken. Samtidigt räddar kärnkraften miljontals liv årligen tack vare att den ersätter eldning av fossila och även andra  fasta bränslen.

Miljövänner för kärnkraft

Gå in på mfk.nu för att se länkar till dokument som ger stöd för ovanstående!

Nästa artikel