Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Jag drömmer om en framtid
Rädda Östersjön

Jag drömmer om en framtid

Björn Fondén
Björn Fondén
Björn Fondén

En framtid där jag kan gå ner till havet, utan oro. En framtid där vi inte förorenar och förstör, utan istället skapar och möjliggör.

En framtid där vi alla tillsammans lever i symbios med naturen, haven och Östersjön. Tyvärr är den här drömmen i nuläget väldigt långt borta. Östersjön är idag en av de mest förorenade haven i världen och situationen ser bara ut att förvärras för var dag som går.

”Klimatförändringar, övergödning, havsförsurning och föroreningar hotar hela vår gemensamma framtid.”

Fisken försvinner och plasten strömmar till. Om bara 30 år räknar forskarna med att det kan finnas mer plast än fisk i haven. Klimatförändringar, övergödning, havsförsurning och föroreningar hotar hela vår gemensamma framtid. Trots det så pratar vi svenskar gärna om hur mycket vi bryr oss om miljön och hur viktig Östersjön är för vårt samhälle. Skillnaden mellan vad vi säger och hur vi agerar i dessa frågor är ett stort svek, inte bara mot oss själva – utan också mot kommande generationer.

Lyfta ungas perspektiv

För det är kommande generationer och vi unga som kommer att få leva med de beslut som fattas, eller inte fattas, idag. Jag var under förra året på plats vid FN:s Havskonferens i New York, just för att lyfta ungas perspektiv på hur vi tillsammans ska kunna skapa en mer hållbar utveckling. För samtidigt som allt fler makthavare nu börjar mobilisera resurser för att rädda våra hav, är det oerhört få som inkluderar unga i detta livsviktiga arbete, och det går fortfarande alldeles för långsamt.

Unika kunskaper

För vi kan inte längre vänta. Vi kan inte sitta still i våra säten och hoppas på att ‘business as usual’ kommer lösa situationen. Vi måste nu på riktigt börja ställa om hela vårt samhälle – och unga har en avgörande roll att spela i denna omställning. Unga idag är nämligen den största, mest sammankopplade och högst utbildade generationen någonsin.

”Ett sätt att se på samhället som skiljer sig från tidigare generationer.”

Vi har ett sätt att se på samhället som skiljer sig från tidigare generationer. Vi har unika kunskaper och kompetenser som behövs, samt ett starkt engagemang för att förändra samhället, grundat i en rädsla och oro för vår egen framtid. För att vara en del av den här omställningen behöver dock dagens makthavare ge oss unga rätt förutsättningar.

Unga måste inkluderas

Utbildningen kring hav och marina resurser i skolan måste stärkas. Unga i städer och på landsbygden måste få möjlighet att komma i kontakt med havet för att öka systemförståelsen. Tillgång till finansiella medel för att kunna starta företag, driva föreningar och utveckla nya projekt måste finnas. Sist, men inte minst, måste unga inkluderas på ett meningsfullt sätt i ordinarie verksamheter och i politiskt beslutsfattande.

Det handlar om att vi alla på riktigt måste börja arbeta tillsammans. Först då kan vi skapa ett mer hållbart samhälle. Först då kan vi göra drömmen till verklighet.

Next article