Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Experterna inom vatten och avlopp
Rädda Östersjön

Experterna inom vatten och avlopp

Vatteninfo i Norrtälje har sedan start haft ett mål, att illuminera frågor om vatten och avlopp. Genom att sprida kunskap vill de bidra till bättre beslutsfattande kring utsläppen av kväve och fosfor i Östersjön som resulterar i övergödning och bottendöd. 

Amelia Morey Strömberg är utbildad civilingenjör och har en fortbildning inom vattenkemi. I snart 30 år har hon jobbat inom branschen och är stolt ägare till Vatteninfo i Norrtälje. Här hjälper hon privatpersoner, samfälligheter och företag att inse vikten av att rå om vatten och avlopp både för människors hälsa men också Östersjöns överlevnad.

– I början av min karriär jobbade jag för olika kommuner. Ganska snart insåg jag behovet av att utbilda och informera de som inte använder sig av kommunal anslutning, berättar hon. Jag upplevde det som orättvist att de som inte var kommunalt anslutna inte fick samma information.  Där hittade jag min morot till att ge samfälligheter och privata en hjälpande hand för att agera stöd, lösa problem och ge rätt information när det behövs. 

Amelia Morey Strömberg

Ägare, Vatteninfo

Foto: Privat

Utbildning, rådgivning och stöd för att öka kunskap

Hos Vatteninfo finns hjälp att få, både juridiskt, tekniskt och administrativt. Enligt Amelia är det ofta samfälligheter som kan behöva stöd i dessa frågor.

– Vi håller kurser, ger rådgivning och agerar stöd för att informera och instruera kring olika frågeställningar och åtgärder. Exempelvis kan vi hjälpa till med att instruera om hur en samfällighet bildas och förvaltas men också kring vad man får och inte får göra. Det som skiljer en samfällighet från en privat anläggning är att en samfällighet är ansvarig för flera människor. Då är det viktigt att man vet vad som ska göras och på vilket sätt det ska utföras. Är man över 50 personer har man till exempel samma ansvar som en kommun med analyser, vattenprover, avlopp och reningsverk om ett sådant finns. 

Minska ditt klimatavtryck

I Sverige finns 690 000 enskilda avlopp. Detta gör Vatteninfo till en viktig komponent bland fastighetsägare. 

– Om folk tar rätt beslut och gör rätt åtgärder kommer inte kväve och fosfor till Östersjön. Är du osäker som privatperson eller ansvarig i en samfällighet tveka inte att kontakta oss, avslutar Amelia.

Next article