Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Expedition Rädda Östersjön – med verktyg som gör skillnad
Sponsrad

Expedition Rädda Östersjön bygger sin verksamhet på erfarenheter från långvarigt samarbete för Östersjöns miljö mellan Briggen Tre Kronor och en rad organisationer.

Expedition Rädda Östersjön utvecklar olika insatser för att bidra till att rädda och bevara Östersjön för kommande generationer. Det sker med riktade lokala projekt. Samtidigt under våren 2023, på mässan Allt för sjön, lanserar Expedition Östersjön ett digitalt symboliskt kontrakt – Östersjökontraktet ®.  

Expedition Rädda Östersjön utbildar och engagerar människor och företag i hur de själva kan agera för att hjälpa Östersjön. Hållbarhetsarbetet är beskyddat av kronprinsessan Victoria och finansieras av företagspartners. Med en utställningstrailer, Sea Room, fartyget Tre Kronor af Stockholm (Briggen), och samtidigt aktivitet i sociala medier når man ut med sitt viktiga budskap. 

Därför behövs kontraktet

Östersjökontraktet ger allmänheten, företag och politiker en okomplicerad möjlighet att förbinda sig till att agera för ett friskt och levande Östersjön.

– Med vårt symboliska digitala kontrakt med Östersjön hoppas vi därför kunna uppnå en dominoeffekt. Det är nödvändigt för att få lokala och nationella politiker att fatta beslut som innebär rätt prioriteringar för Östersjön. Vårt mål är att ett stort antal människor runtom i Östersjöregionen ska ta sitt ansvar för Östersjöns framtid genom att skriva på kontraktet, säger Mats Jakobsson, styrelseledamot i Expedition Rädda Östersjön.

Stärkt påverkan på politiker och beslutsfattare

Genom att signera kontraktet åtar sig individen/företaget konkreta handlingar som verkar för en förbättrad miljö i Östersjön. Det kan exempelvis vara att använda produkter med miljömärkning och att tänka hållbart vid all konsumtion som påverkar Östersjön. Det handlar därför om relativt enkla handlingar som vi alla kan inkludera i vår vardag. Genom att signera kontraktet tar man aktivt ställning för ett renare Östersjön. 

–Med kontraktet vill vi påminna om individens betydelse för Östersjöns framtid. Om tillräckligt många signerar vårt digitala kontrakt så kan vi tillsammans ha en stark påverkan på beslutsfattarna. Deras beslut har en avgörande påverkan på Östersjöns framtid för att nå verklig skillnad, säger Thomas Flinck, styrelseledamot i Expedition Rädda Östersjön.

Kontakt

Thomas Flinck, Styrelseordförande
Telefon: 070-516 53 33 
E-post: [email protected]

Mats Jakobsson, Styrelseledamot 
Telefon: 070-528 20 12 
E-post: [email protected] 

Se en kort film om Expeditionen här

Next article