Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » En omväxlande natur där både djur och människor trivs
Sponsrad

Vattenriket är ett biosfärområde utsett av Unesco. Här arbetar man med projekt för att bevara, utveckla och stödja landskapets värden. Att plantera ålgräs och anlägga våtmarker är ett par av åtgärderna för ett friskare Östersjön.

Sveriges första biosfärområde ligger i Kristianstads kommun. Vattenriket har en varierad och rik natur – från strömmande åar, lugna sjöar och öppet hav, till strandängar, ädellövskog och torra sandiga marker. Här finns en speciell flora och fauna. Tillsammans med andra aktörer jobbar Vattenriket med naturbaserade lösningar på globala utmaningar.

– Vårt arbete syftar till att skapa en hållbar utveckling som är bra för både natur och människa, säger Carina Wettemark, chef för Biosfärenheten.

Carina Wettemark

Chef för Biosfärenheten, Vattenriket

FOTO: Pia Ohlsson

Ålgräs – havets barnkammare

Ålgräsängar fyller en viktig ekologisk funktion, men har minskat i skandinaviska vatten på grund av övergödning. Därför är plantering av ålgräs ett prioriterat projekt i Hanöbukten.

– Ålgräset fungerar som en barnkammare för fisk, organismer och kryp. Det bidrar också till att stabilisera bottnar, skydda stränder mot erosion och binda kol i havsbotten, säger Carina Wettemark.

Anlägger nya våtmarker

Vattenriket anlägger våtmarker för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Dessutom jämnar våtmarkerna ut flöden och bidrar till ökad mångfald.

Vi anlägger våtmarker på låglänta, naturliga lägen. Våtmarkerna är inte bara bra för naturen, de är även trevliga platser för oss människor.

I Vattenriket har vi 21 besöksplatser med fina möjligheter att både cykla, vandra, paddla, fiska och skåda fågel.

Vill väcka ett brett intresse

På pålar ute i vattnet ligger besökscentret Naturum Vattenriket. Här finns en utställning, en bistro och många programaktiviteter.

– Vi vill öka kunskapen och skapa ett ännu större engagemang. Vi utbildar biosfärambassadörer, ordnar läger för barn och bjuder in till frukostseminarier. Våra naturpedagoger har ett nära samarbete med skolor. Till exempel har vi tagit fram “Östersjökompassen”, ett pedagogiskt verktyg för att upptäcka livet i havet. Det är ett uppskattat hjälpmedel för att undersöka ekosystemtjänster på plats vid havet. Allt vi gör ska vara bra för både natur och människa, avslutar Carina Wettemark.

Next article