Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Är du orolig för Östersjön? Nu krävs mer handling och mindre konflikter.
Rädda Östersjön

Är du orolig för Östersjön? Nu krävs mer handling och mindre konflikter.

Foto: Ulf Berglund

Östersjön, vårt känsliga innanhav, står inför en mängd utmaningar. Att gemensamt förvalta våra hav är en ödesfråga lika stor som klimatfrågan.

Östersjön är ett av de sjukaste haven i världen med döda bottnar och vacklande torsk- och sillbestånd. Många faktorer påverkar Östersjön och de djurarter som lever där. Forskningen har svårt skilja ut en enskild faktor vad det utmanade tillståndet beror på, därför bör försiktighetsprincipen råda gällande fiskeförvaltningen.  

Marine Stewardship Council (MSC) är världens största och mest trovärdiga miljömärkning och standard för hållbart fiske. Den fiskeripolitik som har styrt inom EU har pressat fiskebestånden till ohållbara nivåer och minskat chansen för de ekologiska systemens möjlighet att återhämta sig. Detta trots att fiskepolitiken inom EU stipulerar att förvaltningen ska hålla försiktighetsprincipen högt och anta ett ekosystembaserat angreppssätt. Men det går att förvalta haven och fiska på ett hållbart sätt, med rätt politiska beslut.

Linnéa Engström

Programdirektör MSC- Marine Stewardship Council Östersjöregionen och Skandinavien. F.D EU-parlamentariker och förste vice ordförande fisketutskottet

Foto: Janne Danielssson

När jag satt i Europaparlamentet tog de gröna initiativ till en förändring i fiskeripolitiken och vi röstade 2015 igenom att kvoter av torsk, sill och skarpsill i Östersjön bör ha en säkerhetsmarginal och sikta på 80 procent av den maximala hållbara avkastningen (FMSY). Den nya förvaltningsplanen var en seger för de krafter som under flera år kämpat  för att Östersjön återigen skulle bli ett levande hav med friska fiskebestånd. Men vi kan idag vara säkra på att det krävs mer för att rädda fiskebestånden i Östersjön.

Forskare på Östersjöcentrum, organisationer så som Världsnaturfonden och EU:s havsmiljödirektiv tar upp att flertalet åtgärder som skulle kunna förbättra läget i Östersjön. Försiktighetsprincipen ska råda vid kvotsättning, vi behöver stoppa fiske av hotade arter och ta hela ekosystemet i beaktning och se till att det finns fisk i olika åldrar och storlekar. Detta är områden som en miljöcertifiering som MSC arbetar aktivt kring tillsammans med fisket.

Vi är många som tillsammans skulle kunna rädda Östersjön. En enad miljörörelse kan åstadkomma enorm förändring, det visar inte minst den reformerade fiskepolitiken inom EU som jag hade förmånen att leda delar av under några år. Då alla partier säger sig vilja minska övergödningen, och få till ett hållbart fiske, hoppas jag att den kommande mandatperioden innebär en bättre politik för Östersjön, där fler aktörer arbetar för konkreta lösningar, med respekt och förståelse för allas olika perspektiv.

Next article