Skip to main content
Home » News » Havsbaserad vindenergi: Utnyttja Östersjöns potential för en hållbar framtid
Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindenergi: Utnyttja Östersjöns potential för en hållbar framtid

Havsbaserad vindkraft
Havsbaserad vindkraft
Foto: Shutterstock

”Energiförsörjningens säkerhet och kampen mot klimatförändringar är avgörande för framtiden för vår region, kontinent och planet”. Så lät det när utrikesministrarna från de flesta Östersjöländerna i maj tidigare i år träffades för att diskutera hur havsbaserad vindkraft kan bidra till ökad energisjälvständighet och motståndskraft i Östersjöregionen.

I juni, vid ministermötet i Rådet för Östersjöstaternas samarbete (Council of the Baltic Sea States (CBSS), underströk utrikesministrarna ”målet att uppnå klimatneutralitet till 2050” och ”betydelsen av att minska Europas beroende av ryska fossila bränslen”.

En sak är säker: våra ansträngningar för energisäkerhet och minskad användning av olja och gas, särskilt av ryskt ursprung, måste gå hand i hand med miljöaspekterna. Vårt Östersjön -– hur vackert det än må vara – är tyvärr ett av världens mest förorenade hav, särskilt påverkat av övergödning och klimatförändringar. Faktum är att vårt hav värms upp mycket snabbare än det globala genomsnittet.

Grzegorz Poznański Generalsekreterare 
för CBSS

Foto: Photothek.net

Östersjön är en del av lösningen

Ändå kan Östersjön i sig självt erbjuda en del av lösningen. Experter har uppskattat att Östersjön har en total kapacitet på 93 GW inom havsbaserad vindenergi. För att sätta detta i perspektiv har ett genomsnittligt kärnkraftverk en energiproduktionskapacitet på 1 GW.

För närvarande har Östersjön en operativ energiproduktionskapacitet på mindre än 5 GW (med mer under utveckling), vilket innebär en enorm möjlighet att dra nytta av en av de mest miljövänliga energikällorna. Totalt sett skulle Östersjön kunna bidra med över en tredjedel av den havsbaserade vindkraftskapacitet som EU behöver till 2030.

Fokus på aktivt engagemang

I de flesta Östersjöländer är vår gemensamma ambition nu att påskynda implementeringen av havsbaserad vindkraft. Vi fokuserar därför på ett aktivt engagemang inte bara med regeringar, utan också med privat sektor och civilsamhället. Den snabba expansionen av havsbaserad vindenergi kan endast uppnås om vi alla drar åt samma håll.

Dessutom kommer ett gemensamt angreppssätt för havsbaserad vindkraft att stärka det regionala samarbetet i Östersjöregionen. Det kommer att stärka vår enhet och bidra till att etablera en gemensam regional identitet, vid en tidpunkt då motståndskraften i våra samhällen prövas av exceptionella geopolitiska händelser.

Som våra utrikesministrar uttrycker det kan havsbaserad vindkraft vara ett ”viktigt bidrag till att bekämpa klimatförändringar, öka energisäkerheten och självständigheten samt minska energipriserna”. Om vi vill fortsätta dra nytta av Östersjön måste vi se till att bevara havets hälsa. Med havsbaserad vindenergi har vi en unik möjlighet att göra både och.

Next article