Skip to main content
Home » Miljö » Vill du vara med och rädda världen? Se över dina investeringar
Miljö

Vill du vara med och rädda världen? Se över dina investeringar

Just nu ser vi en snabb utveckling när det gäller investeringar i hållbarhet och miljö.

Där det tidigare handlade mer om samvete och politisk korrekthet så är det idag lika mycket utveckling, tillväxt och ekonomisk vinst som gäller. Vi ser förändring där individer agerar mer hållbart och där industrin ser framtidens möjligheter och lönsamhet i en hållbar omställning. En förändring som också skapar öppningar för finansiella sektorn.  

Inspiration från Kina

Jag kom nyligen hem från en resa i Kina och det är enormt spännande att se de satsningar som görs där på att ställa om samhället till en mer hållbar linje. Och det görs givetvis för att man även ser en ekonomisk potential. Kina bygger en industri med sikte på expansion och att vara världsledande i den omställning som nu sker.

”USA har ett ledarskap som ifrågasätter miljöforskningen och premierar fossil teknik”

Samtidigt har USA ett ledarskap som ifrågasätter miljöforskningen och premierar satsningar i fossil teknik. Trots det är många amerikanska företag långt framme i satsningarna på miljövänlig teknik och det är dessa företag som är mest lockande ur ett placeringsperspektiv.

Oljeberoendet utmanas av förnybar energi

Energisektorn är ett område där förändringarna är som mest intensiva och här skapas ständigt nya jobb och intressanta företag. Till och med i traditionellt oljeproducerande och oljeberoende länder ser vi idag en omställning där förnybar energi redan konkurrerar ut den fossila.

Oljerigg. Foto: Unsplash
Omställningen är nära även för länder som tidigare har varit beroende av fossil energi. Foto: Unsplash

Driv utveckling från soffan

Den finansiella sektorn har stor påverkan på omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Enligt min mening kanske den största. Och när vi ser att omställning skapar lönsamhet så är det givetvis mer intressant för placeringar. Antingen genom aktier eller för fonder med grön inriktning. Där har vi alla möjlighet att vara med och styra mot bättre alternativ för framtiden.

”Flytta pengarna till ett hållbart sparande och du är med och driver på utvecklingen”

Så om du vill bidra till att rädda världen men inte tycker du kan göra så mycket själv; flytta pengarna till ett hållbart sparande och du är med och driver på utvecklingen för framtiden. Samtidigt som du ser en stabilare tillväxt i spar- och pensionspengarna.

Vi har nått en brytpunkt

I Nordea har vi länge arbetat med att öppna möjligheter för kunder att vara med och påverka mot en mer hållbar framtid. Samtidigt som vi vill engagera så har vi ett ansvar att minska risker, anpassa till kundens krav och den verklighet vi lever i. Idag ser jag att vi nått en brytpunkt.

Det finns ingen väg tillbaka utan nu ser vi utveckling, ny teknik, ny energi, nya företag, nya lösningar och nya möjligheter. Vi ser hur lönsamheten i ny teknik går upp och gammal teknik tappar.

Ställ krav och var med i den hållbara utvecklingen

Som privatperson eller företag går det att driva på utvecklingen ytterligare genom att ställa krav på hållbarhet och värdera var vi gör våra placeringar. Att investera i hållbarhet driver inte bara utveckling, det är också det ekonomiskt bästa och säkraste för framtiden.

Next article