Home » Miljö » Klimatpåverka mindre, klimatkompensera mera!
Fokus Klimatförändring

Klimatpåverka mindre, klimatkompensera mera!

klimatkompensera
klimatkompensera
Foto: Unsplash
avatar

Mattias Goldmann

Vd Fores

Foto: Fores

Jag misslyckas. Min klimatpåverkan är högre än jag skulle önska. Det händer att jag reser fossilt eller äter en köttbit, allt jag köper är inte second hand och även miljömärkta varor ger utsläpp. Dessutom säger klimatforskarna att vi i vår del av världen ska ner under noll i klimatpåverkan om vi ska klara matchen. Ingen klarar det på egen hand.

Klimatkompensera allt

Lösningen är att klimatkompensera. Inte istället för att minska våra utsläpp, utan utöver och bortom vad vi kan göra själva. Först har vi en så låg klimatpåverkan vi kan, sen kompar vi resten. Allt, inte bara flygresorna.  När vi tar dieseltåget eller bunkerolje-färjan ut i Europa istället för flyget, har vi kanske tagit ett steg i rätt riktning, men klimatpåverkan behöver ändå hanteras.

Äntligen får klimatpåverkan ett pris. Äntligen är snabbtåget till Göteborg billigare än flyget.

Ibland får jag höra att jag “köper mig fri” som klimatkompenserar. Det är tvärtom. Äntligen får klimatpåverkan ett pris. Äntligen är snabbtåget till Göteborg billigare än flyget. För den som klimatkompenserar är det billigare att ha låga utsläpp än höga – som det alltid borde vara!

I linje med Parisavtalet

När jag bodde i Kenya, utvecklade jag kompensationsprojekt. Solceller, vindkraft, energieffektivisering. Alltid med stenhårda klimatkrav som FN formulerat i samma globala format som gav oss Parisavtalet. Projekten måste vara additionella – händer de ändå, utan våra pengar, så är det inte kompensation. Här börjar vindkraften hamna; efter många års klimatkompensation har den sjunkit i pris så att den nu utan stöd konkurrerar ut kol och olja. Klimatnyttan måste vara långvarig och får inte motsvaras av att påverkan ökar någon annanstans. Och FN kräver positiva sidoeffekter; stora dammar som tvingar människor att flytta eller plantager som drabbar den biologiska mångfalden godkänns inte.

Med klimatkompensation följer fattigdomsbekämpning och global utveckling. Den som får solceller på taket kan låta läslampan vara på så ungarna kan plugga. Den som ersätter dieselgeneratorn eller vedspisen med förnybar el hostar mindre och mår bättre.

Bidra till en bättre värld

Liksom med allt annat, finns det olika bra kompensation. Själv är jag skeptisk till trädplantering, där du betalar nu och får klimatnyttan om några år – om inte plantan torkat ut, huggits ner eller ätits upp av en get. Det är som med Krav-frukten i butiken; jag skulle aldrig gå med på ett löfte om att “betala nu så gör vi något för miljön längre fram.”

Att klimatkompensera behövs för att vi under så många år gjort så lite för att minska vår klimatpåverkan att vi nu måste minska den väldigt mycket, väldigt snabbt. Ingen klarar det på egen hand. Men kompensationen är också något fint, där vi genom att minska utsläppen på annat håll i världen också bidrar till en bättre värld, steg för steg. Kom med; klimatkompa du med!

Nästa artikel