Home » Miljö » Behöver du verkligen tänka på utsläppen när du flyger?
Sponsrad
avatar

David Hild

Vd Fly Green Fund

Foto: Privat

Flyg har på kort tid blivit symbolen för människans hot mot klimatet. Att det svenska inrikesflyget endast står för en procent av landets CO2-utsläpp, och att flyget globalt står för två-tre procent av koldioxidutsläppen, är det få som väger in i diskussionen. Oavsett måste även flyget bli fossilfritt och i Sverige är det fullt möjligt att nå målet till 2045, menar Fly Green Funds vd.

Vid sidan av en teknisk utveckling – till del elektrifiering – och optimerade luftrum kommer biobränsle vara betydande faktor för att minska flygets klimatpåverkan. En som följer både flygdebatten och flygets tekniska utveckling noga är David Hild, vd för Fly Green Fund, där företag och privatpersoner kan köpa biobränsle för att klimatreducera sina flygresor.

Flygplansflottan är redo men bränslet saknas

Den svenska flygbranschen har satt upp tydliga mål och stakat ut vägen för hur allt flyg ska bli fossilfritt till 2045 med ett första delmål om ett fossilfritt inrikesflyg till 2030.

– Flygplansflottan är redo för omställningen så det stora hindret är att den storskaliga produktionen saknas, berättar David Hild.

Flygplansflottan är redo för klimatomställningen, men vet du hur du ska minska dina klimatavtryck? Klicka här för att läsa om hur du kan minska din påverkan om du ska flyga i sommar!

Dagens bränsle produceras främst i Kalifornien och utvinns till största del av frityrolja, men inom några år ska förhoppningsvis en inhemsk produktion vara igång i bland annat Piteå och Växjö. Då med skogsrester som råvara. David Hild menar att, det vid sidan av en ren CO2-reduktion på upp emot 80 procent, finns flera anledningar till att ha höga ambitioner och att skynda på biobränsleproduktionen.

Skulle kunna minska svenska investerares osäkerhet och ge dem som står i startgroparna den signal de behöver.

–Studier visar att biobränsle minskar både bränsleförbrukning och de så kallade höghöjdseffekterna.

Biojetbränsle är idag dyrt att tillverka och komplext att certifiera. Men när två procent av flygets bränslebehov kan täckas av biobränsle bedöms produktionskostnaden nå en nivå där storskalig produktion blir verkligt lönsam. För att nå dit behövs ett tjugotal raffinaderier globalt. David Hild anser att den reduktionsplikt som föreslås i ”Biojetutredningen” skulle kunna minska svenska investerares osäkerhet och ge dem som står i startgroparna den signal de behöver.

Flyg medvetet

Som konsument är det viktigt att förstå att det är skillnad på flyg och flyg, att våra val av bolag gör skillnad, menar David Hild

– Moderna flygplan förbrukar så lite som 0,2 liter per passagerarmil så vid sidan av att köpa till biobränsle bör man välja flygbolag med ung flygplansflotta.

Nästa artikel