Skip to main content
Home » Miljö » Nu krävs det klimatledarskap från våra städer
Fokus Klimatförändring

Nu krävs det klimatledarskap från våra städer

hållbara städer
hållbara städer
Foto: Unsplash
avatar

Sabina Andrén

Programsamordnare på Världsnaturfonden WWF

Foto: Saga Sandin

Våra städer är en av våra viktigaste resurser i klimatomställningen. 

Att vi står inför en av mänsklighetens tuffaste utmaningar hittills, klimatomställningen, vet vi. Att omställningen måste gå snabbt vet vi också; vedertagen forskning har gett oss en konkret målsättning: inte mer än 1,5 graders temperaturhöjning för en klimatsäker framtid. Hur ska vi göra? 

Utmaningar och möjligheter

En del av svaret återfinns i våra städer, säger Sabina Andrén, Programsamordnare på Världsnaturfonden WWF. För å ena sidan står våra städer för en stor del av klimatproblemet. Samtidigt som 80 procent av global BNP genereras i våra städer orsakar de också över 70 procent av de globala koldioxidsläppen. 

–  I och med den starka urbaniseringstrend som pågår världen över är det också allt fler  människor som blir beroende av stadens infrastruktur och system. Städer måste erbjuda sina invånare grundläggande möjligheter att leva klimatsmart, säger Sabina Andrén. Det är dessutom bråttom. Med satta klimatmål måste en global halvering av utsläppen ske till 2030. 

Visst står städerna inför enorma utmaningar men de är också  en av våra främsta möjliggörare med stor potential.

Visst står städerna inför enorma utmaningar men de är också  en av våra främsta möjliggörare med stor potential, säger Sabina Andrén. Många hållbarhetsutmaningar kan hanteras samordnat och som politiska och ekonomiska centrum kan städer också ta ledarpinnen i omställningen. 

– Framtidens attraktiva och hållbara städer byggs idag så det är i dag som den hållbara samhällsplaneringen måste ske, säger Sabina Andrén.

Tävling för att sporra

Till stöd i detta arbete anordnar WWF One Planet City Challenge, en världsomspännande utmaning i klimatledarskap. Förutom chansen att vinna titeln Årets klimatstad får deltagande städer hjälp med förslag på kraftfulla åtgärder för utsläppsminskningar och klimatanpassning. 2018 vann Uppsala för sina långsiktiga satsningar för att bli klimatpositiva 2050. 

– Tävlingen är till för att sporra men också stötta städerna i att uppnå sina klimatmål, säger Sabina Andrén. 

En hållbar stad är i allra högsta grad en medborgarfråga. Inte minst hos unga, vars framtid hänger på vad vi gör idag. 

– Vi vuxna har en skyldighet att möta unga vuxna som både visar intresse och ställer krav på att vi tar vårt ansvar för klimatomställningen. Till syvende och sist handlar det om demokrati. Att som kommun visa ledarskap för att forma den hållbara staden är att möta sina medborgare på ett demokratiskt sätt, avslutar Sabina Andrén. 

Next article