Home » Miljö » Förpackningar är inte skräp!
Den globala utmaningen

Förpackningar är inte skräp!

En plastflaska i nature.
En plastflaska i nature.

Bo Wallteg

Chefredaktör Nord Emballage & Packnews.se

Förpackningar får ta mycket stryk i samhället idag. Allt är baserat på nedskräpningen från felaktigt hanterade förpackningar. Våra hav fylls av plastförpackningar och det pratas om mikroplaster som skulle kunna skada oss. Det är ett problem, men samtidigt är det viktigt att slå fast att förpackningar inte är skräp!

Förpackningar krävs för att dagens moderna samhälle ska fungera. De kan vara av plast, papper, kartong, glas, metall eller trä. Alla material har sina förtjänster och brister. Sedan urminnes tider har den huvudsakliga uppgiften varit att skydda innehållet, men idag har förpackningen många fler uppgifter. En effektiv logistik som är miljöanpassad vore inte möjlig, lagring underlättas, viktig info om innehållet förmedlas (tänk på allergiker), den ska sälja på butikshyllan och den ska vara enkel att hantera och effektiv att återvinna.

Lösvikt är inte bäst! Ett exempel är den plastade gurkan som måste få andas. Får den det ”dör” den på cirka tre dagar, med en tunn plast klarar den minst fjorton dagar. Hur vi ska kunna minska matsvinnet ”Save Food”, som är det som har störst negativ påverkan på vår miljö när vi samtidigt vill ta bort förpackningar som har störst möjlighet att stoppa svinnet! Förpackningens andel av en produkts totala miljöpåverkan är i vanliga fall i genomsnitt 1,6 procent.

Bärkassar av plast ska nu straffbeskattas för att få ned förbrukningen. Alternativ finns i form av papper och textil. Papper förbrukar mer energi och vatten vid produktion och kräver mer transport. En vanlig bomullskasse måste användas upp till 7000 gånger, en ekologisk upp till 20 000 gånger för att ha en bättre miljöprofil. Det finns inga självklarheter.

Framtidens förpackningar kommer att vara både aktiva och intelligenta och erbjuda konsumenterna mycket mer. De är redan på väg ut på marknaden. Nya material introduceras, som till exempel bioplaster, en råvara från växtriket, och från skogsindustrin kommer en rad intressanta lösningar.

Viktigt är att återvinningen blir bättre, främst när det handlar om plastförpackningar. Utvecklingen inom detta område är stark. Nyligen invigde vi Europas modernaste sorteringsanläggning i Motala, och mer är på gång. För att det ska bli riktigt bra krävs att vi konsumenter inser att förpackningar inte är skräp utan en viktig resurs.

Nästa artikel