Skip to main content
Home » Miljö » ”Agera nu innan det är för sent”
Den globala utmaningen

”Agera nu innan det är för sent”

Priyanka Bakaya

Grundare och vd för Renewlogy

Företaget Renewlogy har som ambition att hitta innovativa lösningar för plastavfall. Plast hamnar ofta på deponi eftersom en del länder inte hittat system för plaståtervinning. Men Renewolgy tänker ännu längre och har lanserat en metod där plast kan bli en del av cirkulär ekonomi.

För metall och trä finns effektiva system för återvinning. På 50 år har andelen som återvinns ökat enormt. Från cirka 10 procent på 1950-talet till runt 70 procent idag. Men för plast är det värre. Under samma period har andelen plast som återvinns legat rätt still på bara knappa 10 procent. Det här vill företaget Renewlogy ändra på. Företaget vill omvärdera synen på plast.

Indien blev en ögonöppnare

Grundare och vd för Renewlogy är Priyanka Bakaya. Hon har en bakgrund på MIT, Massachusetts Institute of Technology och hennes intresse för plast började en sommar i Indien där hon arbetade med att ta hand om elektroniskt avfall.

Plast kommer ju från olja, så varför skulle inte plast kunna omvandlas tillbaka till olja och göra till bränsle?

– Det var en riktig ögonöppnare för mig och som fick mig att inse vilka utmaningar vi har när det gäller återvinning av plast. Jag mötte människor där i Indien som hade till uppgift att plocka upp skräp, men de blandade plasten med annat avfall eller brände plasten helt öppet och oskyddat. Det var det här som fick mig att börja undersöka hur nya, innovativa tekniska lösningar skulle kunna bidra till att lösa problemet med plastavfall.

Dagens system räcker inte till

Problemet med plast är att det består av olika material och är svår att sortera. Ofta är förpackningarna också smutsiga och därför inte så trevliga att hantera för privatpersoner som sopsorterar.

Priyanka Bakaya menar att våra nuvarande system för att ta hand om plastavfall inte tar tillräckligt bra hänsyn till plastens livslängd. Det sätt man designar plast, systemen för uppsamling av plast och slutligen återvinning av plast – inget av de system som erbjuds idag räcker till och är inte heller hållbara.

– Vi måste förändra vår strategi för hantering av plast i grunden, på systemnivå. Vi måste utforma ett system där varenda liten del av en plastförpackning har en bra och lämpliga rutin för att samlas in och återanvändas till nya produkter, säger Priyanka Bakaya.

Så vad ska man göra?

– Det beror på, säger Priyanka Bakaya. Till exempel som konsument måste man tänka mer ansvarsfullt om vilka produkter vi köper och vad vi gör i slutet av en produkts livslängd. Företag måste tänka på hur de designar förpackningar och investerar i infrastruktur för att samla in plasten och hur de för tillbaka sina produkter till leveranskedjan. Olika länders makthavare, det vill säga politiska beslutsfattare, måste ta fram politiska beslut som ger stöd till och som också möjliggör nya innovationer och investeringar i infrastruktur för hantering av plast, säger Priyanka Bakaya och lägger till att hon gärna ser mer handling och inte bara prat.

– Vi måste helt enkelt agera nu innan det är för sent. Ett tips är att följa oss på sociala medier. Man hittar oss på @renewlogy och @renewoceans. Där kan man lära sig mer vad man kan göra.

Helst vill Priyanka Bakaya inte ha någon plast alls i framtiden, utan istället tänker hon att den blir en del av den cirkulära ekonomin. Ett exempel på detta är Renew Ocean som genomför er projekt längs floden Ganges i Indien. Där samlar organisationen in plast innan den kommer ut i floden. Och målet är inte att bara samla in plast, utan att omvandla den till nya produkter.

Skapar bränsle av plast

Den plast som samlas in kan omvandlas till bränslen som kan användas i fordon. Plast kommer ju från olja, så varför skulle inte plast kunna omvandlas tillbaka till olja och göra till bränsle? tänkte Priyanka.

Bakaya. Hon har utvecklat en metod där man med hjälp av en kemisk process gör om plast till exempelvis diesel. I USA och i Kanada finns två pilotanläggningar.

– Det är ett bra exempel på hur samhället kan dra nytta av plast, varje liten plastbit. Det är på tiden vi tänker på plast som en resurs, inte som sopor, säger Priyanka Bakaya.

Enligt vissa prognoser beräknas det avfall vi genererar i världen nästan fördubblas inom tio år. Någon har sagt att år 2050 kan det vara mer plast än fisk i våra hav. Det betyder att det kommer finnas mycket råvara för Priyanka Bakayas företag att ta hand om framöver.

Next article