Skip to main content
Home » Miljö » Engångsförpackningar av plast under lupp
Miljö

Engångsförpackningar av plast under lupp

Miljölarmet har fått politikerna att vakna och EU har precis presenterat en plaststrategi för att få bukt med problemet att plastartiklar för engångsbruk blir till skräp.

I Sverige pågår just nu flera utredningar om plastskräp. Håll Sverige Rent tror att engångsförpackningar av plast lever farligt.

Skräp på land blir skräp i havet 

Du kanske har hört att det kan finnas mer plast än fisk i havet år 2050 om inget görs? Skräp på land blir skräp i havet, och när plastskräpet väl hamnat i havet kan det bli kvar där i hundratals – kanske tusentals – år. En plastförpackning som använts mindre än en timme kan alltså finnas kvar i havet i generationer.

”Vi vet att plasten sönderdelas till mindre och mindre bitar”

– Vi vet att det är många engångsförpackningar av plast som slängts på land som hamnar i haven, och vi vet att plasten sönderdelas till mindre och mindre bitar. Om plasten försvinner eller hur lång tid det tar är omtvistat, och vi befarar att skräpet stannar därute i tusentals år, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

EU presenterade nyligen en plaststrategi inom ramen för en politik om cirkulär ekonomi. EU-kommissionen vill ta fram nya regler för att få bukt med problemet med nedskräpning av plastartiklar för engångsbruk. Förmodligen kommer liknande lagförslag som idag finns för plastbärkassar att tas fram. Dessutom pågår flera utredningar om plast på regeringens initiativ där de negativa miljöeffekterna av plast från ett nedskräpningsperspektiv undersöks.

Onödigt med plastförpackningar 

Håll Sverige Rent ser i sina undersökningar att mycket av skräpet som slängs på stan är av plast, och en stor del av plastskräpet består av hela eller delar av godis- och snabbmatsförpackningar. Skräpet är helt enkelt ett läckage av avfall.

”Att göra förpackningarna lätta att återvinna bidrar mycket”

Ett sätt att minska skräpet är att producenterna designar plastförpackningarna med risken för nedskräpning i åtanke. Genom att undvika lösa delar som sugrör och plastlock och göra förpackningarna lätta att återvinna kan producenterna bidra med mycket. Och det är också viktigt att vi alla ser över vår konsumtion och ställer oss frågan; behöver jag verkligen den där förpackningen?

– Vi på Håll Sverige Rent tror att plastförpackningarna kommer att få det tufft i framtiden. Det är så onödigt att plastförpackningar som bara används en halvtimme i stan hamnar i havet och stannar där mycket lång tid, vilket politikerna nu har uppmärksammat, säger Johanna Ragnartz.

Next article