Skip to main content
Home » Miljö » Det ska vara lätt och enkelt att leva hållbart
Miljö

Det ska vara lätt och enkelt att leva hållbart

Redan som barn engagerade hon sig i miljöfrågor, då var det försurning och skövling av regnskogar. Idag är Karolina Skog miljöminister och ser politiken som ett effektivt verktyg för att lösa de systematiska miljöproblemen.

Hennes engagemang startade när hon tittade på Barnkanalen och läste Kamratposten där olika miljöproblem diskuterades. I den region hon bodde engagerade även klorblekningen på de närliggande pappersbruken och dess påverkan på badvattnet.

– Mitt intresse var redan från början fokuserat på de stora samhällsfrågorna och jag insåg tidigt att det krävdes mer övergripande systematiska lösningar för att komma till rätta med miljöproblemen på sikt.

Det politiska engagemanget väcktes under studentåren, bland annat kopplat till arbete med den stora globala miljökonferensen i Johannesburg.

– Jag kom genom det arbetet i kontakt med Grön Ungdom. Att jag gav mig in i politiken berodde på insikten att miljöfrågor till sin natur är gränsöverskridande och att det krävs politiska svar på de stora globala frågorna.

En cirkulär ekonomi är en hållbar ekonomi

Ett av hennes fokusområden som miljöminister är hur vi kan skapa ett samhälle med en så effektiv resursanvändning som möjligt, en cirkulär ekonomi. En sätt är genom en högre grad av återvinning med hjälp av enklare system.

– Av någon anledning så skapades i början av miljöengagemangets era synsättet att det skulle krävas stora uppoffringar för att bidra till en bättre miljö. Men det är ju helt felaktigt och det är även här politiken kan göra störst nytta. Genom att göra det lätt och enkelt att exempelvis återvinna förpackningar så behöver ingen uppoffra något för att bidra.

Vill få bort ”uppoffringsmentaliteten”

Ett av problemen med ”uppoffringsmentaliteten” är att politiken inte ansträngt sig att skapa enkla system, utan det har varit acceptabelt att återvinningsstationer ligger i utkanten av bostadsområden, ofta i lite otrygga miljöer, och tillåts vara skräpiga.

– Som ett exempel på hur politiken istället kan leda utvecklingen i rätt riktning så har jag just skickat ut ett förslag på remiss där det producentansvar vi har i Sverige för återvinning ska förtydligas. Senast 2025 ska det finnas system utbyggda så att alla ska kunna källsortera hemma, för det ska vara enkelt och lätt att leva hållbart.

Har sänkt momsen på reparationer

Under mandatperioden har regeringen även sänkt momsen på reparationer för att bidra till att fler behåller produkter längre istället för att köpa nytt.

– Det ska bli enklare och billigare att exempelvis fixa till kläder eller trasiga skor. Jag ser gärna att skomakare, skräddare och reparatörer får ökad status igen, de behövs i den cirkulära ekonomin.

Just kläder tar miljöministern upp som ett område där det finns mycket kvar att göra.

– Få är medvetna om att efter oljebranschen så är det textilbranschen som påverkar miljön mest. Och det forskas mycket just nu på en effektiv textilåtervinning, det skulle vara ett viktigt tillskott till den cirkulära ekonomin.

Sko med tuggummi under. Foto: Pexel
Karolina Skog menar på att ökad status inom reparationsservice kan få cirkulärekonomin att blomstra. Foto: Pexel

Ett brett samarbete gynnar oss

Framöver ser hon stora samarbetsvinster mellan konsumentpolitiken och miljöpolitiken.

– Vi måste jobba brett från politiskt håll, alltifrån lagstiftning för att förhindra ”planerat åldrande” där producenter medvetet gör äldre modeller obrukbara för att locka till köp av nya, till att uppmuntra nya typer av återvinning och att skapa en enkelhet kring den cirkulära ekonomin, avslutar Karolina Skog.

Next article