Skip to main content
Home » Miljö » Det går att klara 1,5 grader!
Miljö

Det går att klara 1,5 grader!

Kommer du ihåg vad du gjorde för drygt 10 år sedan, och hur ditt liv såg ut? Kanske ännu viktigare, hur vill du att ditt liv – och vårt samhälle – ska se ut om 10 år?

I oktober 2018 presenterade IPCC, FN:s klimatpanel, en ny stor klimatrapport som fick stor uppmärksamhet, inte minst i media. Rapporten beställdes av världens regeringar i samband med Parisavtalet där syftet var ett beslutsstöd för beslutsfattare i samhällets alla sektorer. Rapporten är nu godkänd av 195 regeringar, inklusive Sveriges. 

En halv grad gör skillnad

När rapporten släpptes upplevde många den som alarmerande, inte minst för att den pekar på att vi inte har lång tid på oss att faktiskt ändra riktning på vårt samhälle. Rapporten visar vilken omställningstakt som är nödvändig för att kunna stabilisera den globala uppvärmningen vid 1,5 grader. Den visar också vilken klimatpåverkan vi då kan förvänta oss.

”Vi måste halvera världens utsläpp”

Och för att vi ska klara målet måste vi göra en totalomställning när det kommer till teknik, hur vi investerar, konsumerar och kanske till och med värderar de liv vi lever idag. Vi måste halvera världens utsläpp av växthusgaser, och det snabbt. Deadline är satt till 2030. Om drygt 10 år alltså. 

Det kommer vi väl aldrig att klara?

Det faktum att jorden värms upp är numera ett ofrånkomligt faktum; nu handlar det snarare om att bromsa uppvärmningen. Varje grad, varje halv grad spelar roll. Stor roll. Vid 2 graders temperaturhöjning spås de tropiska korallreven helt att försvinna; vid 1,5 graders temperaturhöjning kan vi fortfarande rädda 30 procent. Det är inte bara miljontals djurarter som är beroende av korallreven, de fungerar även som skydd från stormar och tsunamivågor. Hundratals miljoner människor är dessutom beroende av korallreven för sin matförsörjning eller för turistintäkter. På tal om stormar och tsunamis; risken för översvämning ökar med 100 procent vid 1,5 graders uppvärmning, till skillnad från 170 procent vid 2 grader.

”Efter sommaren 2018 vet vi att inte ens Sverige är förskonat”

Kan vi stabilisera uppvärmningen till 1,5 grader kan hundratals miljoner fler fattiga människor utsättas för mindre klimatrisk jämfört med 2 graders uppvärmning. Vilket innebär att de också har större chans att komma ur fattigdom. Vid 1,5 graders kan den andel av världsbefolkningen som upplever klimatrelaterad vattenbrist halveras. Efter sommaren 2018 vet vi att inte ens Sverige är förskonat från klimatpåverkan. Många har redan idag märkt av rent ekonomiska konsekvenser på grund av den uppvärmning som pågår. 

Det finns fler livsviktiga exempel på varför vi bör kämpa för att klara det, varför vi måste klara det. Det viktigaste att ta med oss är att jo, vi kan klara det. 

Svensk sommar landställe
Den svenska sommaren kan vara idyllisk och fantastisk – men värdret som sommaren 2018 bjöd på är ett direkt kvitto på hur klimatförändringen sakta etablerar sig även här i Norden. Foto: Unsplash

Omvandla till agerande

FN:s klimatrapport var för mig tvärtom en positiv nyhet – den befäste det jag själv visste: att det är fullt möjligt att nå målen och att vi på vägen kommer att skapa bättre förutsättningar för resurseffektivitet och lönsamhet, men också social hållbarhet ur ett globalt perspektiv. 

”Det gäller att inte lamslås av ångesten”

Precis som alla andra kan jag också drabbas av klimatångest. Men det gäller att inte lamslås av ångesten utan att omvandla den till agerande. Om rapporten upplevdes alarmerande är det kanske bra, för det är nu vi kan avgöra hur vi vill göra? Budskapet var egentligen inte nytt. Nej, det här har forskare och experter världen över både vetat och sagt länge. Det räcker dock inte – insikten och viljan att förändra måste finnas hos såväl politiker som näringsliv och oss som privatpersoner för att vi ska klara en omställning till 2030.

Hur konsumerar du?

Vi kan göra en totalomställning när det kommer till teknik, hur vi investerar och konsumerar. Istället för att investera i problemsektorer måste vi satsa på resurseffektiva och cirkulära innovationer och affärsmodeller. Genom en snabb tillväxt av hundratals innovationer som redan finns inom ett 30-tal områden är en första global halvering av klimatutsläppen till år 2030 möjlig. Det behövs dock politiker med förnyat ledarskap och det krävs handlingsplaner. 

”Det var inte särskilt svårt men ger stor effekt.”

På 10 år hinner det hända mycket bra, beroende på vilka val man gör. I helgen åkte jag med ett tjugotal niondeklassare från Stockholm till Göteborg för att gå på Liseberg. Vi tog en skön tågresa tur och retur Stockholm och Göteborg, vilket har 74 000 gånger lägre klimatpåverkan än motsvarande flygresa. Det var inte särskilt svårt men ger stor effekt. Och det kan få en första halvering av utsläppen och våra fotavtryck att låta lite enklare.

Next article