Home » Miljö » Den svenska regeringen har inte levt som de lär
Miljö

Den svenska regeringen har inte levt som de lär

Johanna Sandahl.
Johanna Sandahl.
Johanna Sandahl.

Vad har ungefär halva statens utbildningsbudget gemensamt med en tredubblad miljö- och klimatbudget?

Ja, den som kan statsbudgeten på sina fem fingrar svarar snabbt att det i båda fallen handlar om cirka 30 miljarder kr. Färre känner till att det är samma summa som de svenska klimatskadliga subventionerna utgör.

Sedan länge har det rekommenderats utfasning av klimatskadliga subventioner som en av de första åtgärderna för att minska utsläppen. Fossila subventioner gör dubbel skada: ett stöd till sådant vi inte vill ha och mindre medel till det vi vill ha, exempelvis omställning till fossilfritt.

Den politiska agendan förändras

Svenska ministrar har genom tiderna hållit fanan högt. Som tidigare miljöminister Andreas Carlgren (C) som år 2010 var med och startade Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform i syfte att förmå G20-länderna att avveckla fossila subventioner. Eller statsminister Stefan Löfven som i sitt tal på Paristoppmötet sa ”Sverige avser att bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna i världen. Att ta bort subventioner till fossila bränslen är ett viktigt steg på vägen dit.”

Men tyvärr har svenska regeringar inte levt som de lär. Det visar kartläggningen i Naturskyddsföreningens rapport Avveckla klimatskadliga subventioner.

Stora summor av skadliga subventioner

Utifrån Världshandelsorganisationens definition uppgår de svenska klimatskadliga subventionerna till minst 30 miljarder kr per år. Primärt utgörs summan av skatteundantag, som leder till minskade skatteintäkter.

Några exempel:

  • Energiskatt på diesel, som är tänkt att bland annat täcka kostnaderna för luftföroreningar, är nedsatt till ett värde av 8,24 miljarder kr. Dags att avveckla!
  • Reseavdrag kostar staten 5,6 miljarder kr per år. Går i nio fall av tio till bilresor och kringgärdas enligt Skatteverket av omfattande fusk. Den ursprungliga målgruppen – glesbygdsbor med höga kostnader för arbetsresor – är idag i minoritet bland de som gör avdrag. Dags för reform!
  • Den som kör en förmånsbil får en rejäl rabatt (omkring 20 procent) jämfört med om hen (oftast han) hade köpt bilen själv. Det kostar staten nästan 2 miljarder kr per år. Dags för reform!
  • Inrikes och utrikes resor med flyg är undantagna från energi- och koldioxidskatt. Flyget betalar alltså inte sina miljökostnader och staten går miste om en intäkt på minst 7,2 miljarder kr per år. Dags att korrigera!
Backspegel. Foto: Unsplash
Många klimatskadliga subventioner är kopplade till bilresor och vi behöver se över nya reformer. Foto: Unsplash

Varför subventionerar vi fel?

Att fasa ut klimatskadliga subventioner borde vara självklart. I vissa fall är det egentligen bara att helt sonika sluta subventionera, i andra fall kan sektorer, som jordbruket, behöva kompenseras. För att avveckla en del av subventionerna krävs tuffa internationella förhandlingar eller obekväma beslut mot högljudda väljargruppers vilja.

”Kanske är oron för folkstorm större än vad motståndet är”

Men kanske är oron för folkstorm större än vad motståndet egentligen är? I en nyligen publicerad opinionsundersökning som Sifo gjort på uppdrag av Naturskyddsföreningen säger en majoritet av svenskarna att de vill avveckla klimatskadliga subventioner, även om det skulle öka deras privata utgifter.

Trots framsteg kvarstår utmaningar

Vi har stora utmaningar framför oss. För trots många framsteg inom miljöområdet, inte minst lovande teknikutveckling, går utvecklingen på många områden åt fel håll. Utsläppen av växthusgaser ökar när de måste minska, ekosystemens förmåga att ta upp koldioxid minskar, livsviktiga arter försvinner medan kampen om våra naturresurser intensifieras och spridningen av miljögifter och plast i naturen ökar.

Det krävs förståelse för sambanden

Klimatförändringar och utarmningen av den biologiska mångfalden är intimt sammanflätade; en artrik natur och friska ekosystem är själva grunden för de ekosystem vi behöver för att rusta oss för klimatförändringarna. Att förstå hur det hänger ihop kräver öppna öron och ögon, och för att lösa utmaningarna krävs förståelse för hur styrmedel och resurser driver utvecklingen. Att genom att avveckla klimatskadliga subventioner sluta stödja det vi inte vill ha borde vara ett självklart första steg.

Låt höstens val bli en blåslampa där politikens förmåga att katalysera lösningar hinner ikapp verkligheten. Det behövs mod – hos oss som väljer och de vi väljer.

Nästa artikel