Skip to main content
Home » Miljö » Avgörande beslut för hållbar konsumtion
Miljö

Avgörande beslut för hållbar konsumtion

Isabella Lövin.
Isabella Lövin.
Isabella Lövin.

Genom globalt uppsatta mål och en ny klimatlag har Sverige alla förutsättningar till att ta täten mot en hållbar global utveckling.

Vi lever i en värld där både industri och civilsamhälle behöver bryta ohållbara konsumtions- och produktionsmönster. Ett stort steg för att styra utvecklingen i rätt riktning är den nya klimatlagen som trädde i kraft i Sverige den 1 januari i år.

Krav på näringsliv och konsument

Det är världens mest ambitiösa klimatlag som ger oss en helt ny bas för att få ner utsläppen, berättar Isabella Lövin, vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

För Sverige innebär klimatlagen att vi blir en global förebild och möjliggör för oss att ta täten kring innovationer och omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle.

”Det ger näringsliv och industri förutsättningar för långsiktiga och hållbara investeringar”

– Det ger näringsliv och industri förutsättningar för långsiktiga och hållbara investeringar i ny teknologi och ger oss möjligheten att ligga i framkant när den globala omställningen till förnybar energi och hållbar produktion nu sker, säger Isabella Lövin.

För att skynda på utvecklingen mot en hållbar produktion och konsumtion behöver vi både ställa krav på producenter och ge dem incitament som möjliggör en snabbare omställning.

Globala mål

– Politikens roll är viktig när det kommer till att göra en klimatsmart vardag möjlig även för den enskilda personen, konstaterar Isabella Lövin och fortsätter;

”Vi har satt nationella mål för att komma ner till nettonollutsläpp 2045”

– Vi har satt nationella mål för att komma ner till nettonollutsläpp 2045, men vi måste även förstå att en hel del av vårt klimatavtryck orsakas av produkter som tillverkas i andra länder. Vi behöver sätta mål för att begränsa även det avtryck som vi gör utanför Sveriges gränser.

De 17 globala målen och Agenda 2030 syftar bland annat till att utrota fattigdom och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Isabella Lövin brinner speciellt för mål nummer 14, Hållbara hav och marina resurser.

– Här har vi mycket kvar att göra och klimatförändringarna påverkar haven oerhört negativt, överfiske och plast i haven är något som även hotar livsmedelssäkerhet och fattiga människors möjlighet att livnära sig på fisket, förklarar Isabella Lövin.

– Jag försöker tänka på att konsumera hållbart i vardagen. Jag väljer alltid miljömärkt el, köper ekologisk mat och tänker på att ta hand om det jag köper, avslutar Isabell Lövin.

Next article