Home » Mat » Svenska livsmedelsföretag ligger i framkant
Mat

Svenska livsmedelsföretag ligger i framkant

Foto: Unsplash/Sanna Sjöswärd

Hållbarhet står högt upp på agenda för svenska livsmedelsföretag. Begreppet hållbarhet rymmer inom livsmedelsbranschen flera olika saker, så som sociala frågor, miljöfrågor och hälsorelaterade frågor.

Livsmedelsföretagen utgör Sveriges fjärde största industrigren sett till omsättning och består av närmare 1 000 företag.

– Mat som tillverkas i Sverige ska vara så bra som möjligt och det ska vara lätt att välja hälsosamt, säger Marie Söderqvist, vd på Livsmedelsföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisationen för livsmedelsproducenter i Sverige.

Från Sverige
Marie

En viktig sak för branschen är den märkning som alla livsmedel måste vara försedda med. Livsmedelsföretagen har tillsammans med LRF tagit fram en ursprungsmärkning som heter Från Sverige. Den kan användas på alla produkter som är odlade eller, när det gäller djur, födda, uppfödda och slaktade i Sverige. All förädling och förpackning ska också ha skett i Sverige. Men även produktinnehåll och näringshalt ska framgå. Sammantaget är det mycket information som ska rymmas på etiketten och det är en utmaning att få med allt samtidigt som det ska vara lättförståeligt.

Sociala frågor

Sociala frågor handlar bland annat om villkoren för dem som jobbar med matproduktion. Många matföretag i Sverige köper in produkter som kaffe, choklad och kryddor som har odlats i utvecklingsländer. Det är ofta en stor utmaning att försäkra sig om att produktionen i dessa länder går till på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Miljöpåverkan

För att minska matproduktionens påverkan på miljön bedrivs forskning. Klimatanpassade grödor som klarar sig med mindre besprutning är ett område det forskas inom. Nedbrytbara förpackningar är ett annat. Löfbergs har till exempel tagit fram kaffekapslar som är helt nedbrytbara. Att blanda in grönsaker i sådant som tidigare bara varit kött i, som i Scans Korvish där 45 procent är kött och resten grönsaker, är ett sätt att göra produkten hälsosammare och miljövänligare.

– Livsmedelsföretagen i Sverige jobbar systematiskt med hållbarhetsfrågor och har ambitionen att ligga i topp inom områdena hälsa, social hållbarhet, miljö och kvalitet, avslutar Marie Söderqvist.

Nästa artikel