Skip to main content
Home » Mat » Framtiden ligger i ett hållbart jordbruk
foodtech

Framtiden ligger i ett hållbart jordbruk

Foto: Unsplash
avatar

Carina Tollmar

Hållbarhetsexpert Oatly

Foto: Fredrik Nilsson, Oatly

Efterfrågan på växtbaserade, klimatvänliga proteinkällor och produkter ökar i takt med att konsumenter blir mer miljömedvetna.  Det är dags för det svenska jordbruket att ställa om och odla mer växtbaserat för humankonsumtion för att kunna möta våra klimatutmaningar.

Kött- och mejeriproduktionen är väldigt resurskrävande eftersom den kräver stora landarealer, står för en betydande del av övergödningsproblematiken i hav och sjöar samt står för 70 % av växthusgasutsläppen från maten vi äter. Hållbarhetschefen på Oatly, Carina Tollmar menar att den stora utmaningen för ett hållbart jordbruk ligger i att det involverar en risk för lantbrukaren att prova nya odlingssystem, prova nya grödor och förändra sin produktion. Det är både dyrt och riskabelt för den enskilde lantbrukaren”, säger hon. Samtidigt stressar hon frågan att bönder måste göra en omställning och börja odla grödor för humankonsumtion i större utsträckning – de är nyckelpersoner för att vi ska kunna rädda klimatet. Idag importeras en stor del av råvarorna, som linser, kikärtor och bönor, till det växtbaserade produktutbud som växer fram. Här behöver vi mer svenska råvaror från svenskt jordbruk.

Det är brådskande att vi ställer om till ett system som minskar förbrukning och utsläpp

Det är både dyrt och riskabelt för den enskilde lantbrukaren”, säger hon. Samtidigt stressar hon frågan att bönder måste göra en omställning och börja odla grödor för humankonsumtion i större utsträckning – de är nyckelpersoner för att vi ska kunna rädda klimatet. Idag importeras en stor del av råvarorna, som linser, kikärtor och bönor, till det växtbaserade produktutbud som växer fram. Här behöver vi mer svenska råvaror.

Framtidens hållbara jordbruk

Carina Tollmar tror att framtidens jordbruk är ett lantbruk som optimerar sin produktion av grödor så att de tillsammans ger näringsriktig sammansättning för livsmedel, samtidigt som odlingssystemen ger minsta möjliga miljöavtryck. För att det ska fungera och även vara lönsamt måste livsmedelsindustrin vara beredd att betala för råvarorna och skapa nya intressanta produkter av dem. Samtidigt finns det inte ett sätt eller ett svar på hur man skall nå dit. Men det är brådskande att vi ställer om till ett livsmedelssystem som minskar resursförbrukning och utsläpp, och även tar ansvar för att bevara den biologiska mångfalden. Jordbruket måste helt enkelt producera mindre kött och mejeriprodukter och öka produktionen av grödor för livsmedel.

<< Artikeln fortsätter efter bilden >>

Foto: Unsplash

Politiska krafttag

Politiker måste inse vikten av en ökad odling av vegetabilier för humankonsumtion. Det ligger ett alldeles för stort fokus på krispaket för tillexempel mjölkbönder. När man istället borde fråga vad det är som behövs, säger Carina Tollmar. Från politikerhåll måste det komma en handlingsplan där man samtidigt stöttar utvecklingen i livsmedelsindustrin. Tollmar vill hellre se att våra politiker vågar titta på de nya jordbruksmöjligheterna än krispaket. Bonden kan inte stå ensam och ta riskerna utan måste få uppbackning av livsmedelsindustrin och politikerna. 

Konsumentpåverkan

För att få till en förändring för miljön kan man som konsument efterfråga fler växtbaserade produkter och ersätta de traditionella kött- och mejeriprodukterna. Om fler ställer krav på och frågor till livsmedelsproducenterna om minskad klimatpåverkan från maten så finns det ett incitament för att en förändring ska ske. Då måste konsumenten också inse att det inte går att jaga lägsta pris utan vara beredd att betala mer för råvaror som är svenskproducerade.

Ett gemensamt ansvar för jordbruk

En lösning som hållbarhetschefen Carina Tollmar ser är att livsmedelsproducenter jobbar tätare ihop med bönderna och för en långsiktig dialog. En annan sak branschen kan göra är att märka livsmedel med hur mycket växthusgaseffekt som produkten avger. Globalt sett finns det redan stora orosmoln med de stora kött- och mejeriindustrierna som skövlar regnskog för foderproduktion som lämnar enorma avtryck, menar Tollmar. Hon ser även den växande medelklassen som ett problem – om fler personer börjar konsumera kött- och mjölkprodukter i samma skala som vi gör i medelklassen idag kommer animalieproduktion öka till helt ohållbara proportioner. Tollmar avslutar med att välfärdslandet Sverige bör vara ett föregångsland när det kommer till den växtbaserade kosten – både vad gäller produktion och konsumtion.

Next article