Skip to main content
Home » Mat » Svensk mjölkproduktion är världsbäst på att minimera miljöpåverkan
Mat

Svensk mjölkproduktion är världsbäst på att minimera miljöpåverkan

All livsmedelsproduktion påverkar miljön på olika sätt. Påverkan på klimatet och miljön varierar dock mellan olika råvaror och därför gäller det att äta mat som minimerar den negativa miljöpåverkan och maximerar positiv miljöpåverkan.

En av våra vanligast förekommande råvaror, svenskproducerad mjölk, har en relativt liten miljöpåverkan jämfört med mjölk från andra länder.

Svensk mjölk genererar 44 procent lägre påverkan på vårt klimat

Många konsumenter ställer sig förstås frågan hur de kan bidra till att minska kostens klimat- och miljöpåverkan genom att göra smarta och genomtänkta val. Mjölk är ett mycket näringstätt livsmedel och den svenskproducerade mjölken har dessutom lägst miljöpåverkan i världen. Att producera ett kilo svensk mjölk genererar 44 procent lägre påverkan på vårt klimat och vår omvärld jämfört med det internationella genomsnittet. Svenska bönder är helt enkelt världsbäst på att producera mjölk med minimal påverkan på klimatet.

Mjölkproduktionen gynnar den biologiska mångfalden

Mjölkproduktionen har dessutom flera positiva effekter på den biologiska mångfalden. På en tredjedel av alla naturbetesmarker i Sverige betar djur av mjölkras.  50 procent av de rödlistade arter som Sveriges Lantbruksuniversitet presenterade tidigare i år lever i gräsmarker, vars främsta hot är igenväxning.

Mjölkproduktionen är en tillväxtmotor och en viktig näring på den svenska landsbygden

Kor som betar är därmed helt avgörande för att bevara vårt öppna landskap som är så avgörande för den biologiska mångfalden. Många av de gräsytor där djuren betar eller där gräs odlas är dessutom inte tillräckligt bördiga för att odla grödor som vete, havre och råg. Kor fyller därför en nyckelfunktion eftersom de undviker att skogen ”tar över” alltför stora markområden.

Mjölkproduktionen är en tillväxtmotor och en viktig näring på den svenska landsbygden. Svenska bönder arbetar dessutom kontinuerligt med att ytterligare minska mjölkproduktionens miljöpåverkan, så förutsättningarna för att de svenska mjölkbönderna ska göra ett ännu mindre avtryck på klimatet i framtiden är mycket goda.

Next article