Skip to main content
Home » Mat » Skåne kan bli europeisk förebild för hållbar livsmedelsproduktion
Hållbara livsmedel

Skåne kan bli europeisk förebild för hållbar livsmedelsproduktion

skåne landsbygd
skåne landsbygd
Skåne. Foto: Unpslash

Skåne kallas ofta för Sveriges kornbod eftersom en stor del av Sveriges livsmedel produceras här. Nu startar privata och offentliga aktörer den gemensamma resan mot att göra Skåne till en europeisk förebild för hållbar livsmedelsproduktion. Det finns mycket att bygga på, inte minst vad gäller innovation och entreprenörskap. Som när Carlos och Maria Zoéga med en kaffebrännare och en kaffekvarn lade grunden till Zoégas, eller när idén om att använda nyttiga bakterier istället för antibiotika föddes på universitetssjukhuset i Lund och ledde till världssuccén Proviva.

lotta törner

Lotta Törner

Vd för Livsmedelsakademin

Foto: Ruona

Goda förutsättningar för innovation

Förutsättningarna för att ställa om till hållbara livsmedel, såsom växtbaserade produkter och nya distributionsformer är mycket goda i Skåne. Här finns drivande aktörer, kunnande, nytänkande entreprenörskap och en öppen kultur som föder de bästa idéerna. Skåne har en betydlig startup-scen av nya livsmedelsföretag. Findus gamla lokaler i Bjuv har omvandlats till Foodhills, en unik anläggning där entreprenörer, forskare och företagare kan mötas för att utveckla en cirkulär livsmedelsproduktion. De skånska universiteten och högskolorna bedriver forskning i världsklass inom lantbruksvetenskap, biologi, växtforskning och livsmedelsvetenskap.

Här förvandlas idéer till verkliga produkter. Oatly, vars havredryck nått ut till konsumenter över hela världen, är ett exempel på detta. Fröet till succén såddes på Lunds universitet. I Lund växer också Science Village fram. Här finns redan Max IV och snart även ESS, två av världens mest kraftfulla anläggningar inom materialforskning som kan ge svar på hur mat kan tillagas för att behålla alla näringsämnen, eller hur skördar kan maximeras för minimal markanvändning, möjligheterna är oändliga.

Brett engagemang

Livsmedelsakademin är en nätverksorganisation med privata och offentliga aktörer som ska bidra till en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsnäring i Skåne. Tillsammans med bland annat Region Skåne och det privata näringslivet startar vi nu resan att bygga en region i världsklass där vi minskar matsvinnet, gör det möjligt för livsmedels- och förpackningsföretag att få tillgång till forskningsanläggningar och testbäddar, där offentlig sektor blir drivkraft för nya innovationer och där vi med proteinskiftet i centrum börjar omvandlingen av det skånska livsmedelssystemet till att bli cirkulärt.

Det som är bra för Skåne, är bra för Sverige.

Next article