Skip to main content
Home » Mat » Packbridge tänker förpackningssmart
Hållbara livsmedel

Packbridge tänker förpackningssmart

Foto: Unsplash

Corona-epidemin har gjort att hela världen lagt nytt fokus på livsmedelsförpackningar och svinn. Marie Malmberg Lavsen från Packbridge ser detta som en positiv trend, men vet att mer kan göras.

Marie Malmberg Lavsen

CEO, Packbridge

Foto: Roger Nellsjö

Packbridge är en nätverksbaserad medlemsorganisation och en del av svenska innovationssystemet via Region Skåne. De har integrerat hela näringskedjan kring förpackningar i sitt arbete. Allt från råvarumaterial och förpackningstillverkare till detaljhandlare och återvinning. 

– Förpackningen har många roller. Primärt så ska produkten skickas så att den kommer fram på ett säkert sätt så att livsmedlet inte går förlorat. Förpackningen ska också vara resurseffektiv, minimalt med material ska användas, den ska nå upp till en viss lagstiftningsstandard och marknadsföring, återvinningsmöjlighet och konsumentinformationen är väldigt viktig, säger Marie Malmberg Lavsen på Packbridge. 

Den pågående Corona-epidemin har inneburit ett paradigmskifte. Både industrin, politiken och konsumenterna har fått en mer positiv uppfattning om förpackningar, samt större respekt och förståelse för förpackningens roll.

– Mycket handlar om livsmedelsspill och att säkerhet och hygien värderas lika högt som hållbarhet och produktens ursprung, menar Marie Malmberg Lavsen.

Utveckling av nya material

Packbridge förespråkar alltid rätt material på rätt plats för rätt produkt vid rätt tidpunkt.

– Då tänker vi främst på plast i vår vardag. Hur kan vi förbättra hela kedjan? Coronakrisen kan bereda vägen för mycket inom innovationsutveckling, såväl utifrån industrin och EU:s intressen så alla drar åt samma håll. Nu finns det tid och möjlighet att lägga pengar på utveckling av nya material på marknaden och öka återvinningen, säger Marie Malmberg Lavsen.

I pandemin sätter den ökade e-handeln stor press på systemet men skapar även möjligheter, menar Marie Malmberg Lavsen.

– Den ökade volymen av paket som skickas öppnar för introduktion av digitala lösningar för spårbarhet, säkerhet och att minimera svinn. Därtill kan varumärkena använda samma teknik för att kommunicera produktinformation, ursprung och deras historia gentemot kunden, så att de får ett mervärde.

Next article