Home » Mat » Maximera produktionen genom att ta hygienarbetet till nästa nivå
Hållbara livsmedel

Maximera produktionen genom att ta hygienarbetet till nästa nivå

frukt och mat
I samarbete med: Mytolia
Foto: Unsplash
frukt och mat
I samarbete med: Mytolia
Foto: Unsplash

En välfungerande hygienkedja som sträcker sig hela vägen från skörd till förpackad produkt kan utvecklas till en viktig konkurrensfördel för livsmedelsproducenter. Producenter som inte nöjer sig med att uppfylla minimikraven utan istället siktar högt med ett strukturerat hygienarbete har många fördelar, inte minst kostnadsmässigt och varumärkesmässigt.

tommie hansson mytolia

Tommie Hansson

Vd, Mytolia

Foto: R-KA Productions

Hygienkedjan börjar med rutiner som säkerställer att man som livsmedelsproducent inte får in skadade råvaror som riskerar att kontaminera fabriken. Se till att ha rutiner och frekvens för regelbunden rengöring av all produktionsutrustning och utbilda all produktionspersonal i vad målet är med städningen, säger Tommie Karlsson, vd på Mytolia.

Frekvensstyrd hygienrutin minskar svinnet

Han betonar vikten av att behandla råvaran med respekt och att göra rätt från början i hela produktionskedjan, från bondens hantering av råvaran till transport och så småningom färdig produkt på produktionslinan.

En frekvensstyrd hygienrutin som personalen förstår, minskar svinnet och minimerar risken för kostsamma oförutsedda produktionsstopp. Det genererar även trygga kunder och nöjda medarbetare.

– Genom att ta hjälp och strukturera upp hygienrutinerna kan man maximera antalet produktionstimmar, och få loss tid för chefen till annat än att släcka bränder.

Alla livsmedelstillverkare kan få ut mer av sitt hygienarbete, säger Tommie Karlsson.

Nästa artikel