Home » Mat » Miljön är viktigare än plånboken när vi väljer fisk
Mat

Miljön är viktigare än plånboken när vi väljer fisk

Den största globala undersökningen hittills om människors attityder till konsumtion av fisk och skaldjur visar att vi värdesätter miljö och hållbarhet.

FN:s 17 hållbara utvecklingsmål som presenterades 2015 och ersatte de tidigare milleniemålen omfattar bland annat energi, miljö, social hållbarhet och mänskliga rättigheter.  Sverige är ledande när det kommer till FN:s mål nr 14; Bevara och nyttja haven och dess marina resurser.

Att bidra till levande hav är viktigare än både pris och varumärke

Sveriges ledande position går hand i hand med svenska konsumenters inställning till haven och den marina miljön. Resultatet från den globala konsumentundersökning som gjorts på uppdrag av Marine Stewardship Council (MSC) visar att svenska konsumenter bryr sig om miljön.

– Undersökningen som omfattade 21 länder visar att konsumenterna kan sträcka sig till att byta till en annan fiskart – bara den är hållbart fångad. Att bidra till levande hav är viktigare än både pris och varumärke när vi köper fisk, anser 75 procent av de tillfrågade svenskarna, säger Minna Epps, chef på MSC i Skandinavien och östersjöregionen.

Marine Stewardship Council (MSC), är en global, icke vinstgivande organisation som arbetar med att lösa problemet med överfiske.

Medvetna konsumenter

Av de som köper fisk i Sverige så ökar viljan att köpa miljömärkt fisk. MSC som driver ett välkänt och omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att främja hållbart fiske och bidra till levande hav tar emot konsumenternas attitydförändringar med öppna armar.

– Konsumenterna har förtroende för produkter med MSC:s miljömärke. Det höjer trovärdigheten med oberoende märkning av produkter. Miljömärket ger också en garanti för spårbarhet genom hela kedjan.

Två tredjedelar av fiskkonsumenterna svarade i undersökningen att de föredrar miljömärkt fisk där det är möjligt.

Sverige i topp

Mer än hälften av alla svenskar känner igen miljömärket MSC. Det är högre än i de övriga 20 länderna där genomsnittet för kännedom ligger på 37 procent. Av de svenskar som känner igen miljömärket säger 81 procent att de köper miljömärkt, vilket är mycket högt.

Bidra till att uppnå FN:s miljömål

För att Sverige ska fortsätta att vara ledande på FN-målet som handlar om att ta hand om hav och marina resurser behöver regeringen och de ansvariga ställa krav i exempelvis offentliga upphandlingar på certifieringar.

– MSC är ett av verktygen som gör det möjligt att bidra till att uppnå FN:s miljömål – både företag och konsument kan dra sitt strå till stacken.

Nästa artikel