Skip to main content
Home » Mat » Mat som håller oss inom planetens gränser
Mat

Mat som håller oss inom planetens gränser

Forskning visar att livsmedel står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan. Dessutom skapas miljöproblem som minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av naturresurser.

avatar

Anna Richert

Handläggare för hållbar mat på Världsnaturfonden WWF

Samtidigt som cirka 870 miljoner människor lider av hunger är omkring 1,4 miljarder överviktiga och välfärdssjukdomar kopplade till mat blir allt vanligare. Redan idag överskrider människans konsumtion jordens begränsade naturresurser, vi lever i Sverige som om vi hade nästan fyra planeter och den biologiska mångfalden har halverats sedan sjuttiotalet.

Verklig förändring förutsätter dialog och samtal över fackgränserna

Budskapet är tydligt – om vi fortsätter som vi gör idag kommer vi inte klara målet att försörja alla med mat inom planetens gränser.

Samtidigt är maten något av det mest meningsfulla i våra liv. Mat står för kultur, gemenskap, näring, hälsa och hållbarhet. Är det något som engagerar så handlar det oftast om vad vi äter eller hur. Det gör arbetet med hållbar hälsosam mat för alla så spännande. Men vi kan inte fortsätta arbeta i stuprör, verklig förändring förutsätter dialog och samtal över fackgränserna.

Tydliga mål

Det är ett utmanande arbete och vi har en lång väg att gå innan vi kan säga att det vi äter bidrar till att vi håller oss inom ramen för en planet. Nu saknar vi politiska visioner för en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. På många sätt är det företagen som har ledartröjan i att utveckla och skapa momentum för hållbar mat. Initiativet Hållbar Livsmedelskedja är ett exempel där dialog och åtagande mellan företag i hela kedjan för hållbar hälsosam mat står i fokus.

Hållbar hälsosam mat står i fokus

Målet är att driva på och öka omställningen till en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel, och WWF är stolta över att få koordinera arbetet. På så sätt kan vi tillsammans arbeta med de tre områdena ”Lyfta botten”; ”Växa toppen” och det långsiktigt hållbara. En stege av åtgärder där alla får plats och där målet är tydligt. Genom samarbete och dialog i kombination med tydliga åtgärder kan alla aktörer som deltar bidra till en livsmedelskedja inom planetens gränser.

Next article