Skip to main content
Home » Mat » Klimatsmart hantering ger god kvalitet
Mat

Klimatsmart hantering ger god kvalitet

Foto: Wapnö AB

Wapnö Gård har en produktion som är genomgående hållbar och klimatsmart.

Råvaran och förädlingen sker på samma plats och djuren är frigående året om. Gården får sin energiförsörjning från en miljöeffektiv biogasanläggning som omvandlar kogödsel till både värme och kyla.

– Vi jobbar miljösmart och har ett kretsloppsbaserat jordbruk. Mjölken, spannmålen, ölet och växthusgrönsakerna är Härproducerat, det vill säga att de förädlas på samma plats de växt upp vilket minskar transporterna, berättar Lennart E. Bengtsson, VD för Wapnö Gård.

En bra växtföljd

Gårdens djur är frigående inomhus och utomhus beroende på årstid. Mjölken transporteras inte utan självrinner från mjölkningsavdelningen direkt till gårdens mejeri. På gården har man inte bara kor för mjölkproduktion utan även kött. Att korna ger både mjölk och kött är mer klimateffektivt än att bara producera kalvar för köttproduktion.  Påverkan på klimatet per kilo kött blir mindre med mjölkkor. Avfallet från korna tas om hand i deras biogasanläggning som genererar el till hela gården, totalt tio miljoner kilowattimmar per år.

– En hållbarhetsfaktor är att ha minsta möjliga CO2-utsläpp, ingen antibiotika till djuren och en bra växtföljd för att nå bättre odlingskvalitet för spannmålen.

Hälsosam tallrik av närproducerade råvaror. Foto: Wapnö Gård AB
Tallrik fylld med härproducerat från Wapnö Gård. Foto: Wapnö AB

Ett brett utbud

Gården har 2200 hektar åker för spannmålsodling. För att undvika tungmetaller och läkemedelsrester tillförs inte något slam på åkrarna, en princip de inte tummat på under alla år. Detta för att bygga ett naturligt kretslopp på gården. Det har tagit närmare 25 år att ställa om till klimatsmart hantering.

– Vi har investerat i den takt vi orkar med.

Gårdens verksamhet har växt med tre nya anställda per år. De 80 anställda fördelar sig på 12 olika verksamheter. I växthuset sker odlingen av tomater, gurka, sallad, paprika med mera direkt i jord som får sin näring från gårdens egen biogödsel. På sikt kommer även de 700 planterade äppelträden att ge en god skörd. Utbudet har breddats genom åren och i sortimentet finns mejerivaror, kött, chark, spannmål, cerealier och grönsaker samt öl från det egna bryggeriet som görs på egenodlad malt från mälteriet och gårdens källvatten. Ett test pågår att även ta fram humleplantor.

60 000 besäkare om året

De 350 frigående hönsen håller med frukostäggen åt hotellets gäster. Genomgående serveras mat från den egna produktionen i restaurangen och i butiken säljs hela sortimentet. Wapnös produkter finns i butiker längs hela västkusten och i västra Småland, en viss del hamnar i butiker i Stockholm och Köpenhamn.

Wapnö Gård är en besöksmagnet med uppåt 60 000 besökare per år. Det som lockar är mässor, provsmakningar och teaterföreställningar. Den senare i kombination med trerätters middag och övernattning i Gårdshotellet.

Next article