Skip to main content
Home » Mat » Alla är vinnare med mindre matsvinn
Hållbara livsmedel

Alla är vinnare med mindre matsvinn

mette lykke to good to go
mette lykke to good to go
Foto: Les Kane

Mette Lykke, VD för maträddarappen Too Good To Go har svart bälte i att ta tillvara på all överskottsmat. Hon har även åtagit sig att halvera matsvinnet till 2024. Hennes entusiasm och lösningsfokus smittar av sig – hon visar att alla kan göra skillnad.

Mette Lykkes framgångsresa kan i mångt och mycket härledas till hennes önskan om att bygga och hitta lösningar på saker som är viktiga för människor. Hon var med och skapade Endomondo, den enormt framgångsrika fitnessappen som gör fitness roligt och hjälper till med motivationen. Efter tio år och fler än 20 miljoner registrerade användare var det dags för nya utmaningar. En bussresa i Köpenhamn och ödet ledde henne till Too Good To Go, en plattform som hanterar matsvinn genom att sammanlänka restauranger, butiker, caféer och användare att ta tillvara på överskottsmat.

Räddade måltider

– Vi löser en massiv fråga där alla är vinnare i slutändan, säger Mette. Too Good To Go finns på 15 marknader och har räddat över 48 miljoner måltider. Världen står inför problemet där mellan 33 till 50 procent av all mat som produceras globalt aldrig äts. Värdet av den bortkastade maten är omkring 1 triljon dollar. Faktum är att i Sverige sker 70 procent av matsvinnet i våra hem medan produktionsledet står för 7 procent. Inte nog med det, svinnet har även konsekvenser på växthusgaserna som ökar med 8 procent menar hon.

Enkla tips för att minska matsvinn

”För att inse hur värdefull varje matråvara är, behöver vårt beteende förändras.” Maträddarappen ger en fantastisk upplevelse eftersom användaren dras in i en magisk värld där favoritrestaurangerna och bagerierna kanske har måltider eller bröd att rädda. Mette menar att ju mer medvetna vi är när vi handlar och lagar mat, desto mindre benägna är vi att slänga bort den eftersom maten får ett värde. Börja med att se över matinköpen, och köp bara det som behövs. En dag i veckan med rester är ett bra sätt att ta tillvara på mat som tillagats men inte förtärts. Behandla utgångs- och säljdatum som riktlinjer eftersom de identifierar livsmedelskvalitet och inte livsmedelssäkerhet.

”Lita på dina sinnen istället för datumet på förpackningen” säger hon.  

Kamp för förändringar utanför appen

– Coronakrisen slog hårt mot många matproducenter som ofta säljer sina produkter via caféer, restauranger och hotell. Vi arbetar nu med till exempel Danone och Unilever och andra stora och små företag i syfte att rädda större mängder mat, säger Mette.

De har även lanserat olika initiativ för att förändra datummärkningar på livsmedel, producerat gratis informationsmaterial till skolor i samarbete med FN och inspirerar hushållen till förändringar som minskar matsvinnet i hemmet. 

Next article