Home » Ideellt Engagemang » När klimatet förändras är barnen de största offren
Ideellt Engagemang

När klimatet förändras är barnen de största offren

Helena Thybell

Generalsekreterare Rädda Barnen.

Foto: Hamid Ershas Sarabi.

Vad tänker du på när du hör ordet klimatförändring? Säkert många olika saker. Kanske tänker du på elbilsbatteriers klimatpåverkan, plast i havet, eller flygskam? Vad det däremot inte pratas tillräckligt om är den förödande påverkan som klimatförändringar har på barn. Det är barnen som drabbas hårdast när klimatet växlar.

Hur hänger då barn och klimat ihop? Ett tydligt exempel är när mark sköljs bort av en översvämning eller vittras sönder av torka. Det påverkar nivåerna i vattenkällorna, jordens bördighet och skördarna. Detta sammantaget gör att barns tillgång till mat, rent dricksvatten och vardagliga saker som att ha möjlighet att tvätta sig, hotas.

Men varför är barnen de största offren? Det beror framförallt på barnens små kroppar, som är mer utsatta för skador och påfrestningar än vuxnas. Barn är till exempel mer sårbara för undernäring och för sjukdomar som malaria och denguefeber, som snabbt sprids i klimatförändringarnas spår. Detta ser vi i Mocambique efter översvämningarna, men också i Bangladesh och på Filippinerna.

Bestulna på sin barndom

Forskare är eniga om att klimatförändringar gör att klimatrelaterade katastrofer sker oftare och blir mer förödande. När översvämningar, bränder och torka gör att skördar uteblir, förlorar familjer inkomster eller hela deras försörjning. Många barn får då hoppa av skolan för att leta efter vatten när källor närmast hemmet sinat, eller skaffa ett jobb.

I förlängningen är det barnen som blir bestulna på sin barndom, när katastrofer till exempel förstör deras hem och möjligheten att gå i skolan. En barndom som de aldrig har möjlighet att uppleva igen.

Dessutom visar forskning att flera av de länder som är sårbara för klimatrelaterade katastrofer, också har högre andel barn i deras befolkning. 160 miljoner barn bor i områden med risk för torka, 500 miljoner bor i översvämningszoner och 115 miljoner barn är utsatta för cyklonrisk. Dessa barn riskerar att bli offer för katastrofernas framfart och uppleva ett alldeles för kort liv.

Flickor mest utsatta

Av barnen är flickor oftast mest utsatta. När skördarna uteblir på grund av klimatrelaterade orsaker, förvärras familjens ekonomiska situation, och döttrarna riskerar att bli bortgifta eller sålda. Många barn upplever konstant rädsla för att skilja sig från sina familjer och deras behov av lek underordnas familjens behov av att överleva.

Men, det finns många konkreta åtgärder som kan vidtas, till exempel måste stater satsa på jämställdhet, hållbart jordbruk samt utbildning i utsatta regioner. På det viset ökar chanserna att barn som drabbas av klimatförändringar, inte bli bortgifta, får äta sig mätta samt utbilda sig. Barn måste också få delta i stora klimatbeslut, då det är deras framtid det handlar om.

Någon som kanske har läst så här långt kanske ändå inte är övertygad. Menar Rädda Barnen att klimatförändringars påverkan på barn är en av våra största globala utmaningar?

Då ställer jag motfrågan: Hur kan det inte vara det? Barnen är vår framtid och framtiden finns inte, eller ser väldigt mörk ut, utan ett fungerande klimatsystem som gör att våra barn kan leva här på lång sikt, utan att drabbas av undernäring, sjukdomar och vattenbrist i klimateffekternas spår.

Att inte sätta barnen högt på klimatagendan, är som att inte värna livet här och nu, eller i framtiden.

Nästa artikel