Home » Ideellt Engagemang » 5 trender i inom ideellt engagemang
Ideellt Engagemang

5 trender i inom ideellt engagemang

1. Ökat behov av volontärer framöver

Mer än hälften, 56 procent, av organisationerna upplever att behovet av frivilliga har ökat de senaste två åren. Många organisationer säger samtidigt att det är svårare att få människor att engagera sig än förr. Trots detta visar forskning att det ideella engagemanget inte visar några tecken på att minska – drygt hälften av befolkningen engagerar sig ideellt. Kanske är det så att eftersom behovet av ideella har ökat, så ökar känslan av att det är svårare att hitta människor som vill engagera sig.

2. Greta-effekt på engagemanget

När samhället vänder sin blick mot en viss fråga, som exempelvis under flyktingsituationen hösten 2015 eller #metoo-rörelsen, så visar det sig även i det ideella engagemanget. Intresseanmälningar till uppdrag inom integration respektive kvinnofrågor har sett en markant ökning de senaste åren. Nu är hotet mot klimatet en fråga som engagerar många och antalet intresseanmälningar till volontäruppdrag inom klimat och miljö har dubblerats, jämfört med för två år sedan.

3. Syfte och mål viktigare än organisation

För 50 år sedan gick vi med i samma förening som föräldrarna och var sedan den föreningen trogen livet ut. Dagens ideella har ett lika starkt engagemang, men det yttrar sig på ett annorlunda sätt. 92 procent vill fortsätta sitt engagemang, men var tredje kan tänka sig att byta organisation och uppdrag, och 22 procent vill engagera sig i fler organisationer. Vi är alltså mer benägna att byta organisation. Föreningar bekräftar att det är svårare idag än för några år sedan att få volontärer att stanna längre perioder.

4. Hat hotar engagemanget

16 procent av volontärerna har någon gång upplevt hot och hat i sitt engagemang, och bland de under 25 år är det så många som 20 procent. Att behöva utsättas för hat och hot i sitt ideella engagemang kan såklart påverka viljan att fortsätta att engagera sig eller innebära att ideella drar sig för att vara föreningens ansikte utåt, exempelvis som ordförande. Rätten att organisera sig utifrån ett gemensamt syfte och kunna göra sin röst hörd, utan att riskera hot eller hat, är viktiga delar i en fungerande demokrati, varför detta är något att ta på största allvar.

5. Fler vill engagera sig offline

19 procent av volontärerna kan tänka sig att engagera sig på distans eller digitalt – en minskning med över 30 procent jämfört med för fem år sedan. I takt med den ökade digitaliseringen märks ju också en trend av ”digital downshifting”, där allt fler väljer bort smarta telefoner och intresserar sig för ”digital detox”. Kanske är detta något som även syns i engagemanget, där fler känner en större längtan att träffa andra människor fysiskt för att känna gemenskap?    

Maria Alsander

Verksamhetsledare Volontärbyrån.

Foto: Erik Cronberg.

Nästa artikel