Home » HBTQ » En trygg arbetsplats för alla – på riktigt
HBTQ

En trygg arbetsplats för alla – på riktigt

Vi är många som vill skapa arbetsplatser där alla kommer till sin rätt. Som arbetsgivare vill jag ha rätt kompetens på rätt plats, och som medarbetare vill jag kunna göra ett bra jobb och vara mig själv.

För att åstadkomma det behöver arbetsmiljön vara trygg för alla. För att säkerställa det har det på senare år kommit nya krav på chefer att arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande särbehandling, och för en god arbetsmiljö. Vi måste göra rätt, och vi vet att många vill göra rätt. Men det kan vara svårt att veta var man ska börja.

”En rätt enkel och spännande process som svarar på där riktiga svåra frågorna”

RFSL har därför  arbetat fram en metodik för jämlikhetsarbete som vi vet funkar. Vi har satt samman det till något vi kallar hbtq-certifiering, en kvalitetsstämpel som arbetsplatser kan skaffa genom att jobba med sina rutiner, sitt ledarskap och kunskapen i personalen. Låter det krångligt? Tvärtom, vi vill hävda att vi har satt samman en rätt enkel och spännande process som svarar på där riktiga svåra frågorna som många chefer brottas med.

En tankeställare

På alla arbetsplatser finns en kultur och en jargong. Olika sätt vi är på men sällan sätter ord på eller definierar tillsammans. Det kan vara positivt, som att man gemensamt tar en kaffepaus på eftermiddagen eller uppvaktar sina medarbetare vid speciella tillfällen. Men det kan också vara negativt.

”En jargong kan snabbt bli fel, vändas och bli elak”

Utmaningen är att det som är det fina i gemenskap, för vissa kan bli exkluderande. Och att jargong snabbt kan bli fel, vändas och bli elak. När det kopplas till vilka vi är och hur vi lever våra liv är det diskriminering.

Prideflagga
Alla har rätt till att känna sig inkluderade och välkomna på samtliga arbetsplatser, oavsett läggning, härkomst eller andra yttre petitesser. Foto: Unsplash

Visa att du tar dina medarbetare på allvar

Det är olagligt att diskriminera, precis som att det numera är olagligt att inte ta sina medarbetares psykosociala arbetsmiljö på allvar. Det är självklart viktigt att följa lagen, men jag vill hävda att det är minst lika viktigt att du visar för dina medarbetare och kunder att du tar dem på allvar.

”Sverige är mångfaldigt, det bör din personal också vara.”

Att jobba med bemötande, kultur och en god arbetsmiljö är att visa att du vill rekrytera och behålla de skarpaste medarbetarna, och samtidigt nå alla kunder som ni kan nå. Sverige är mångfaldigt, det bör din personal också vara.

Perspektiven är många – uppmärksamma dem

Vi vet att hbtq-personer har en sämre arbetsmiljö än andra, det visar bland annat en ny studie från Göteborgs universitet. Skämt om personers sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck är tyvärr vanligt förekommande företeelser på många arbetsplatser. Att en person får stå till svars för en hel grupps beteende är inte heller ovanligt. Tänk dig att det är din vardag: hur ska du prestera på topp mitt i det? Kommer du vilja jobba kvar? I den verkligheten: Hur vill du vara som chef, ledare och medarbetare?

Vi förändrar världen tillsammans

RFSL har hbtq-certifierat över 400 arbetsplatser i näringslivet, ideell och offentlig sektor sedan 2008. För varje arbetsplats vi möter förändrar vi världen tillsammans. Vi lär ut det vi kan om normer, fördomar och diskriminering samtidigt som arbetsplatserna diskuterar och planerar tillsammans. Resultatet är att fler känner sig inkluderade på jobbet och välkomnade av verksamheten. Genom att öva på att tänka utanför sina invanda tankemönster får offentlig verksamhet lättare att nå sina mål om att faktiskt nå alla medborgare, och privata aktörer når nya kunder.

Tunnelbana pride
Sverige har kommit långt i HBTQ-frågan och är ett föredöme för många länder runt om i världen, men vi har fortfarande lång väg att gå. Foto: Unsplash

Gedigen kunskap byggs inte upp på en dag

Som Sveriges äldsta och största hbtq-organisation är en viktig del av utbildningens framgång att vi delar med oss av all den upparbetade kunskap och erfarenhet som finns inom vårt nationella, internationella och lokala arbete.

”En unik ställning jämfört med andra aktörer”

Vi har därmed en unik ställning jämfört med andra aktörer. Med hjälp av de pengar som hbtq-certifieringen ger kan RFSL i sin tur fortsätta utveckla och stötta verksamhet nationellt, internationellt och lokalt. Att använda oss som partner i kompetensutveckling och förändringsledning är alltså att få en massa kunskap, samtidigt som du stöttar arbetet för hbtq-personers rättigheter runt om i Sverige och världen.

Sommarens folkfest är nära

Under sommaren firas Pride-festivaler runt om i hela Sverige. Vi är många som tillsammans tar ställning för alla människors fri- och rättigheter. Allt fler företag, organisationer och arbetsplatser deltar i festligheterna. Det ska vi vara stolta över! Men vi tycker  att det är dags att ännu fler tar ställning för en trygg arbetsplats för alla, hela året.

Så när ni dansat er igenom Pride-paraden; kolla in våra hbtq-certifieringar och öppna upp era arbetsplatser för fler. Tillsammans förändrar vi världen.

Nästa artikel