Home » Rädda Östersjön » Upptäck Östersjöns fascinerande värld på Vrak
Sponsrad

I Östersjön finns många välbevarade skeppsvrak som berättar fängslande historier om livet förr. Nyligen öppnade Vrak – Museum of Wrecks på Djurgården i Stockholm. Här berättas den spännande historien om vrakfynden på Östersjöns botten med hjälp av den senaste tekniken. 

Sverige har en framskjuten internationell position vad gäller kulturarv under vattenytan. De senaste tjugo åren har den tekniska utvecklingen för att kartlägga havsbotten dessutom gått snabbt. 

– Vi öppnade Vrak för att kunna visa upp allt spännande som upptäckts på Östersjöns botten sedan Vasa bärgades, säger Odd Johansen, museichef för Vrak.

Rikt kulturarv under ytan

Östersjöns bräckta vatten har en unik bevarandeförmåga eftersom det gör att träförstörande organismer inte kan överleva, vilket innebär att organiskt material som trä bevaras mycket bra.

En orsak till att Östersjön har ett så rikt kulturarv är att det har varit ett vältrafikerat hav i drygt 10 000 års tid. Det intensiva nyttjandet av Östersjön innebär att det inte finns något annat hav i världen där det finns lika mycket kvar att upptäcka som här.

Odd Johansen.

Modern teknik för alla sinnen

En bärande tanke när museet grundades var att agera hållbart genom att bärga så lite som möjligt och i stället låta vraken i största möjliga utsträckning ligga kvar på havets botten. Ett antal marinarkeologer är dessutom knutna till museet. De arbetar kontinuerligt med att exempelvis föreläsa för museibesökarna om sina aktuella dykningar vid olika vrak runtom i Östersjöregionen.

– Vi har fyllt museet med modern teknik som stimulerar alla sinnen och gör det möjligt att upptäcka den rika världen under havsytan utan att bärga några vrak. Vi har i stället handplockat närmare trehundra föremål från andra maritima museisamlingar som illustrerar de fantastiska skatter som vilar på Östersjöns botten, avslutar Odd Johansen på Vrak.

Nästa artikel