Home » Rädda Östersjön » Reglering av konstgödselanvändning kan göra verklig skillnad för Östersjön
Rädda Östersjön

Reglering av konstgödselanvändning kan göra verklig skillnad för Östersjön

Foto: Shutterstock

De höga utsläppsnivåerna av fosfor och kväve i Östersjön resulterar bland annat i algblomning samt förändringar på fisk och vegetation. Samtidigt tvingas Östersjön i stor utsträckning fortfarande hantera ärvda utsläppskällor i form av utsläpp som gjorts för flera decennier sedan. Ett grundproblem i sammanhanget är övergödningen och jordbrukets användning av konstgödseln.

Övergödningen och användningen av konstgödsel i lantbruket är det i särklass största hotet mot Östersjön just nu. Ett problem är de diffusa utsläppskällorna som är särskilt svåra att komma åt och hantera. De senaste tre decennierna har vi dessvärre inte sett någon minskning av utsläppen av fosfor och nitrogen i Östersjön, säger Samuli Korpinen, forskningschef på Finlands miljöcentral.

Samuli Korpinen

Forskningschef, Finlands miljöcentral.

Foto: Syk

En av de mest kraftfulla åtgärderna för att minska andelen föroreningar i Östersjön är, enligt Samuli Korpinen, att minska mängden konstgödsel i jordbruket ersätta det med gödsel från djur. En utmaning i sammanhanget är att djuruppfödning och odling av grödor ofta är två separata verksamheter inom jordbruket. Det medför logistiska problem vid distributionen av gödning från de djuruppfödande till de odlande bönderna.

Strukturella förändringar i jordbrukspolitiken

–Det pågår flera bra initiativ som ska underlätta logistiken mellan lantbrukarna och göra det enklare att få ut gödningen på åkrarna, men för att verkligen minska andelen konstgödsel i jordbruket krävs någon form av statlig reglering som styr användningen av konstgödsel, säger Samuli Korpinen.

Reducering av fiskerätt

Analyser visar att uppemot 90 procent av fisket i Östersjön sker i specifika begränsade områden där merparten av fisken alltså fångas. Samuli Korpinen anser att en reducering av fiskerätten i övriga delar av Östersjön vore en effektfull åtgärd, liksom ett förbud av bottentrålningsfiske där fångsten och därmed även inkomsten är marginell. Den här typen av åtgärd kan även hjälpa Östersjöländerna att snabbare nå målen i EU:s biodiversitetsstrategi.

– Det finns även några hittills relativt outforskade faktorer som kan ha stor inverkan på Östersjön, exempelvis förekomsten av undervattensljud samt marint avfall, främst i form av plast. Mer forskning behövs framöver för att kartlägga dessa faktorers effekter på Östersjön, säger Samuli Korpinen.

Nästa artikel