Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Medvetna resenärer kan välja en hållbarhetsmärkt upplevelse
Sponsrad

Intresset för hållbara naturupplevelser runtom i Sverige är större än någonsin tidigare. För många resenärer är det också viktigt att välja en upplevelseaktör som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Nature’s Best, Sveriges enda hållbarhetsmärkning för naturbaserade upplevelser, gör det lättare att välja företag som agerar hållbart utifrån flera olika perspektiv.

Nature’s Best, som funnits sedan 2002, är en kvalitetsmärkning som gör det lättare för medvetna resenärer att välja hållbara naturupplevelser. Företag som hållbarhetsmärkt sin verksamhet via Nature’s Best respekterar resmålets begränsningar och har god kännedom om det område man verkar i. De gynnar den lokala ekonomin genom att anlita lokala guider och köpa lokala varor och tjänster.

Jobbar aktivt för en hållbar framtid

Nature’s Best företagen bidrar även till biologisk mångfald och platsens unika kulturvärden, de jobbar aktivt för en hållbar framtid. Andra viktiga kriterier är att de ska minimera sin miljöpåverkan, ha rätt försäkringar och tillstånd samt ha en respektfull attityd till naturen, säger Pär Innala, ansvarig för Nature’s Best Sweden på branschorganisationen Naturturismföretagen.

Många vill främja lokal tillväxt och hållbarhet

Intresset för att hållbarhetsmärka sin verksamhet ökar stadigt bland svenska naturturismföretag, oavsett om de ägnar sig åt hundspannsturer i fjällmiljö eller kajakturer i skärgården. Pär Innala är övertygad om att hållbarhetsmärkta upplevelser är något som fler svenska konsumenter kommer att känna till och värdesätta framöver. Utifrån konsumenternas perspektiv är hållbarhetsmärkningar både ett sätt att främja hållbarhet och en kvalitetsstämpel som säkerställer att företaget är seriöst och verkligen levererar den upplevelse man lovat.

Allt fler har högre ambitioner

− Utvecklingen går förstås hand i hand med att allt fler konsumenter är måna om att främja lokal tillväxt, social hållbarhet och värna om naturen. Allt fler har högre ambitioner med sitt resande än att kryssa av något från en bucket list. Man vill ta med sig ny kunskap hem och uppleva något unikt som samtidigt främjar den lokala utvecklingen, säger Pär Innala.

Next article