Home » Rädda Östersjön » Medborgardriven havsförvaltning
Sponsrad

Vår erfarenhet är att åtgärder för Östersjöns miljö kräver ett brett spektrum av kunskaper och ett lokalt engagemang som bara kan uppnås när teori och praktik kan mötas. Samarbetet mellan föreningsmedlemmar, företag, universitet, myndigheter och organisationer utgör innovationsplattformar för lokala konkreta insatser för Östersjön. Vårt projekt ”Rädda Burgsviken” är ett gott exempel på denna medborgardrivna havsförvaltning.

Projektet ”Rädda Burgsviken” sträcker sig nästan tio år bakåt i tiden och har genomfört ett tiotal större och mindre insatser. Ett exempel på nu pågående större insatser är utvecklandet av ett Centrum för vatten, vind och vätgas i Burgsviks hamn; ett samarbete med OX2 och IVL. Vi planerar att med vindel från havet framställa vätgas för lagring och drift och använda ”spillprodukten” syre för syresättning av bland annat den grunda Burgsviken. Syrgasen kommer också att ingå i ett koncept för odling av fisk och alger på platsen.

Ett annat pågående projekt är Testbädd Storsudret med fokus på vattenhushållningen.

OM FORUM ÖSTERSJÖN

  • Allmännyttig ideell förening
  • Bildad 2009
  • 130 medlemmar

Nästa artikel