Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » KTH:s bidrag i Östersjöforskningen är viktigare än någonsin
Rädda Östersjön

KTH:s bidrag i Östersjöforskningen är viktigare än någonsin

Alla goda krafter behövs för att lösa Östersjöns problematik. Foto: Shutterstock
Alla goda krafter behövs för att lösa Östersjöns problematik. Foto: Shutterstock
Alla goda krafter behövs för att lösa Östersjöns problematik. Foto: Shutterstock

Östersjön dras med problem som övergödning och utsläpp. KTH har teknik som kan bidra till att lösa problemen.

Det finns framförallt tre komplexa utmaningar i Östersjön där KTH kan bidra. Det första är att minimera människors miljöpåverkan, det andra är att ta sig an de gamla synderna som har begåtts och det tredje är att anamma de möjligheter som ligger i digitaliseringen som pågår just nu.

– Eftersom vi behöver mer kunskap om haven, så måste vi samla in mer data. När det kommer till miljöpåverkan, så handlar mycket om den interna näringsbelastningen, det vill säga gamla utsläpp som fortsätter skapa problem, säger David Nilsson, docent och föreståndare för KTH Vattencentrum.

David Nilsson

Docent och föreståndare, KTH Vattencentrum

Foto: Privat

Återanvändning av fosfor

I ett nytt initiativ jobbar KTH med sina projekt i korta steg, men målet är att kunna visa på konkreta framsteg inom ett till två år. Nu är återvinning av fosfor från sediment, sensorer på plats för mätning av exempelvis kväve och fosfor samt monitorering och optimering av konstruerade våtmarker.

Fosfor har bäddats ner i havsbotten under flera decennier och fortsätter att läcka ut, vilket bidrar till övergödning.

David Nilsson

– KTH forskar och undersöker om potentialen finns att återanvända fosfor. Den långsiktiga visionen är att kunna använda övergödningen i Östersjön till vår fördel. KTH jobbar också med en konstruerad våtmark och restaurering av en havsvik runt Utö. Där plockar KTH upp sedimentet och extraherar fosfor för att på sikt kunna använda det för kommersiellt bruk, säger David Nilsson.

En öppen dialog med samhället

Det är inte bara forskningsframsteg som ska göra Östersjön till ett mer välmående hav, utan också mycket upp till privatpersoner och olika instanser att hjälpa till, menar David Nilsson.

– Det är viktigt för oss att kunna engagera samhället och påverka människor i vår omgivning. Det kan vara samarbeten med kommuner, myndigheter och näringslivet, men också människor som är genuint intresserade av Östersjön. Alla goda krafter behövs.

Next article