Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Gödsel och braxfisken kan göra konkret miljöskillnad
Sponsrad

Med ett tydligt fokus siktar Race For The Baltic på att säkerställa ett friskt Östersjön för framtida generationer fram till 2030.

Det överskuggande problemet för Östersjöns hälsa är övergödningen, som leder till såväl giftig algblomning och döda bottnar, som dåligt siktdjup och fiskdöd. För att nå en långsiktig vändning för övergödningen är det avgörande att fosfortillflödet kommer ner till 21 000 ton fosfor per år. Sedan 80-talet har tillflödet minskat från 70 000 ton till 28 000 ton.
Vändningen för Östersjöns hälsa är alltså inom räckhåll, men vi är inte riktigt där ännu, menar Race For The Baltics vd Peter Wiwen-Nilsson.

– När vi räknade på det, insåg vi att om vi anstränger oss och arbetar fokuserat, går målet att nå till 2030. Vi får däremot inte ge upp nu.

Kostnadseffektiva projekt

Med rötter i näringslivet lägger RFTB stort fokus på mätbarhet och kostnadseffektivitet i sina projekt. Alla projekt bedöms utifrån deras fosforpotential och kostnad. Två projekt som RFTB driver är “Varje Skit Räknas” och “Braxen.nu”.

Peter Wiwen-Nilsson

Peter Wiwen-Nilsson

VD
Race For The Baltic

FOTO: JLL

För att minska fosfortillförseln är hanteringen av stallgödsel en nyckelfråga. Ett område man tidigare har förbisett är hästgödsel, menar Peter Wiwen-Nilsson.

Hästägare kan göra en stor miljögärning

I Sverige har vi fler hästar än mjölkkor och hästgödseln uppskattas läcka ca 80 ton fosfor per år. Det kan jämföras med Sveriges mål att minska tillförseln med 530 ton från 2003 till 2021.

Trots stora ansträngningar är det långt ifrån uppnått. Genom att mocka lite oftare, skulle man kunna minska läckaget från hästgödsel med 50 procent. Därför lanserade vi initiativet Varje Skit Räknas, tillsammans med bland andra LRF Häst och HNS.

Peter Wiwen-Nilsson

En hälsosam proteinkälla

I projektet Braxen.nu har RFTB tillsammans med flera småskaliga fiskare lanserat en ny fiskprodukt av de outnyttjade arterna braxen och id.

– I sjöar har man sett tydlig effekt mot övergödning genom ett uttag av dessa fiskar, som frodas i övergödda vatten och i många fall stör hela ekosystemet. Då vi mest äter lax har fisken ofta slängts. Utöver att vara en god, lokal och hälsosam fisk så gör ett hållbart fiske en påtaglig nytta för övergödningen. Samtidigt skapas arbetstillfällen och skatteintäkter, avslutar Peter Wiwen-Nilsson.

Next article