Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Det här behöver du tänka på när du ser över ditt avlopp
Rädda Östersjön

Det här behöver du tänka på när du ser över ditt avlopp

Foto: Adobe.

Vi har tillsammans med VA-guiden.se samlat vanliga frågor från avloppsguiden som ställs av privatpersoner när det kommer till små avlopp och underhåll.

Maja Englund

VD VA-guiden

Foto: VA-guiden.

Vilka olika tekniker finns det för små avlopp?

De vanligaste teknikerna är markbaserade, prefabricerade, källsorterade och torra lösningar. I markbaserade sker rening i marken. I prefabricerade, t.ex minireningsverk, sker rening i en förtillverkad komponent och har en utsläppspunkt, hur reningen går till varierar mellan de olika anläggningarna. Källsorterade innebär att vatten från bad, disk och tvätt (BDT) separeras från WC-vatten och behandlas i separata system. I torra lösningar samlas fekalier och urin upp utan vatten.

Hur ska jag göra för att välja rätt typ av anläggning?

I urin och fekalier finns smitt- och näringsämnen som kan göra dig sjuk eller bidra till övergödning. För att inte riskera att sprida smitta eller bidra till övergödning behöver du därför rena avloppet innan du släpper ut det. Platsen är avgörande när du ska välja lösning. Oavsett vilken avloppslösning du slutligen väljer så behöver du ta hänsyn till vattenbrunnar och ha tillräckliga skyddsavstånd utifrån markförhållanden, lutning m.m. För att få hjälp att hitta en bra lösning kan du kontakta en sakkunnig. Se till att det finns goda referenser och grundläggande kunskaper, t.ex genom en utbildning. Kolla även med din kommun vilka krav det finns i ditt område.

Vilka krav finns det på mig som fastighetsägare?

Du behöver följa tillståndet för din avloppsanläggning. Det är även ditt ansvar att avloppsanläggningen fungerar, oavsett om du sköter det själv eller anlitar någon annan. Det är därför viktigt att du följer villkor och skötselanvisningar samt gör regelbundna kontroller, annars finns det risk att avloppet inte kommer fungera.

Vilka åtgärder kan jag som privatperson ta i mitt fritidshus och inte släppa ut onödiga ämnen i naturen?

Spola inte ner kemikalier, fett eller skräp, t.ex fimpar, tvättlappar och liknande i avloppet, då du riskerar att förstöra din avloppsanläggning, förorena vattnet eller skada miljön.

Hur vet man vilken skyddsnivå ett minireningsverk uppnår?

Vänd dig till tillverkaren och kolla vad den uppnår i smitt- och miljöskydd. Det är bra om det finns oberoende tester som kan bekräfta resultatet av tillverkarens egna tester. Vissa anläggningar måste vara CE-märkta för att få säljas och då ska det finnas dokumentation på det.

Finns det några bra punkter att hålla koll på för mig som privatperson?

Följ ditt tillstånd och skötselanvisningar. Ska du göra nytt avlopp är det bra att komma igång i god tid så att du hinner fundera igenom olika lösningar, vad det innebär för dig samt att anpassa val av avloppsanläggning utifrån de naturgivna förutsättningarna på fastigheten.

Next article