Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Att inte tro på det förnybara är att vara pessimist
Rädda Östersjön

Att inte tro på det förnybara är att vara pessimist

Lorentz Tovatt, energi- och klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet. Foto: Tomas Melin.

Här om dagen hade jag glädjen att besöka det som snart kommer vara Sveriges största solpark. Den kommer bli nästan tre gånger så stor som den park som just nu är störst, men kommer inte kunna hålla stafettpinnen länge. Vi är nämligen bara i början av den förnybara revolutionen.

Jag minns den tiden då vi miljöaktivister brukade kallas för teknikpessimister bara för att vi varken accepterade det fossila eller nukleära. Men vinden har vänt. Att tro på 100 procent förnybar elproduktion är nu det enda rimliga. De som motsätter sig idén är de som nu är pessimister. Det är nämligen inom sol, vind, batterier och vätgas som tekniken utvecklas snabbt och leder till lägre kostnader. Att blunda för detta är att vara teknikpessimist i ordets sanna bemärkelse.

Vindkraften dubbleras just nu

Låt oss titta på siffrorna! Just nu dubbleras vindkraften i Sverige. På bara tre-fyra år går den till att vara nästan en tredjedel av Sveriges totala elproduktion. Det är spektakulärt, en utbyggnadstakt som är snudd på unik ur ett globalt perspektiv. Det sker dessutom innan vi ens kommit igång med den enorma potential som finns i vindkraft ute på havet. Samtidigt har solen exploderat i nya installationer. Den kommer från låga nivåer men ökar exponentiellt. Från och med nästa år kan privatpersoner göra ett avdrag för att installera solceller på taket, något som kommer öka produktionen ytterligare.

Kommer påverka samhällen positivt

Pessimisterna kommer säga att vi inte kan förlita oss enbart på vind och sol. Att det kommer innebära för stora variationer. ”Solen lyser inte alltid, vinden blåser inte alltid”. Men pessimisternas pessimism grundar sig i okunskap, de har missat en rad saker. För det första den värdefulla bas vi har i form av vattenkraften. För det andra den snabba utvecklingen av batterier, som kommer kunna balansera elmarknaden. För det tredje möjligheterna med vätgas. När det blåser som mest lagras den överblivna energin för att sedan kunna användas de veckor när det inte blåser lika mycket. Dessa tre grundpelare, i kombination med smartare elanvändning, gör omställningen fullt möjlig och kommer påverka våra samhällen positivt på alla möjliga sätt.

Här för att stanna

En smart energipolitik är både effektiv och modig. Det innebär att energieffektivisering och ny förnybar energi kan bära upp hela framtidens behov. Tack vare dagens snabba teknikutveckling kommer solparken utanför Strängnäs bara vara Sveriges största under en kort period innan även den blir omsprungen. Solenergin är här för att stanna – precis som miljörörelsens positiva syn på teknikens möjligheter.

Next article