Home » Miljö » Vi ska vara bäst – utan att fuska
Miljö

Vi ska vara bäst – utan att fuska

Efter en lång tid av minskade utsläpp ökar Sveriges klimatpåverkan igen enligt SCB:s statistik.

Trots det kommer vi klara våra klimatmål: Att till år 2030 ha minskat transporternas klimatpåverkan med 70 % jämfört med år 2010 och att år 2045 nå nettonoll i klimatutsläpp. Vi klarar det dels därför att det förnybara och effektiva nu slår igenom så snabbt, men också för att vi har bestämt oss för att det är okej att fuska.

Oerhört inspirerande 

Klimatlagen, som sju av riksdagens åtta partier står bakom, är oerhört ambitiös och inspirerande. Den har ett kryphål: Det är tillåtet att vältra över sina utsläpp på andra.

”Jag sitter just nu i kläder från Vietnam, framför en dator från Kina och pratar i en mobil från Korea.”

Jag sitter just nu i kläder från Vietnam, framför en dator från Kina och pratar i en mobil från Korea. För några årtionden sedan hade allt detta varit svenskt; kläder från Borås kanske, en skrivmaskin från Facit i Åtvidaberg och en telefon från LM Ericsson. Nu har tillverkningen flyttat och vi pekar anklagande på andra länder vars utsläpp ökar – eller är det faktiskt mina utsläpp som ökar, fast i ett annat land? Kan vietnamesen, koreanen och kinesen verkligen lastas för min konsumtion?

Klimatavtalet som slöts i Paris är glasklart. Det land där utsläppen uppstår är ansvarigt för att minska dem. Det land där konsumtionen sker slipper undan ansvaret trots att vi vet att vår konsumtion påverkar klimatet. Våra aktiva val idag avgör hur utbudet ser ut imorgon; väljer vi grönt och hållbart så går näringslivet och ekonomin åt det hållet.

Ta ansvar för Sveriges konsumtion 

Hur mycket politiken än stimulerar solceller, elbilar eller ekologiskt så spelar det ingen roll förrän konsumenten väljer att köpa produkterna. Inte heller spelar det någon roll om media rapporterar om barnarbete eller orimliga löner för fabriksarbetarna om vi som konsumenter ändå fortsätter att köpa produkterna som är framtagna på detta sätt.

”Konsumtionens klimatpåverkan måste finnas med när vi bedömer oss själva”

Därför måste konsumtionens klimatpåverkan finnas med när vi bedömer oss själva och när vi granskas av omvärlden. Vårt klimatmässiga misslyckande de senaste åren blir då ännu tydligare; förutom att vi inte minskat de egna utsläppen i den takt som krävs för att klara målen så har vi varit medskyldiga till att andras ökat.

Att erkänna att vi misslyckats hittills är en bra början. Klimatlagen började gälla den första januari i år, så det är helt nytt att vi kan luta oss mot en solid riksdagsmajoritet och våga göra de långsiktiga investeringar som behövs för omställningen. Diskussionen om att ta ansvar för Sveriges konsumtion är också i sin linda. Nu gör vi bokslut med det gamla och slår fast att vi ska vara bäst, vi ska nå våra klimatmål och vi ska göra det utan att fuska.

Nästa artikel