Home » Ideellt Engagemang » Nu ser vi till att Sverige bär ledartröjan i klimatomställningen
Ideellt Engagemang

Nu ser vi till att Sverige bär ledartröjan i klimatomställningen

Förra året blev det varmaste någonsin. Den senaste tiden har vi sett skrämmande exempel på stormar, torka och bränder som raserar hela samhällen. Extremväder förutspås bli allt vanligare i ett varmare klimat.

Världen måste omgående ta krafttag om vi ska ha en chans att uppfylla Parisavtalet och hålla uppvärmningen av jorden under 1,5 grader. Samtidigt som vi ser allvarliga effekter av den globala uppvärmning med en grad som redan ägt rum, drog sig USA i somras ur det historiska Parisavtalet.

Helt oavsiktligt skapade president Donald Trump samtidigt en stark motrörelse…

Helt oavsiktligt skapade president Donald Trump samtidigt en stark motrörelse när amerikanska städer, investerare, stora företag och världsledande innovationsbolag la in en extra växel i sitt klimatarbete. Ett exempel är den omfattande “We are still in”-kampanjen. Den stöds av tusentals tunga namn inom näringsliv och lokalpolitik som jobbar stenhårt för att USA ska bidra till att världen når Parisavtalet.

Hälften av världens befolkning bor i städer

Kampanjen sätter fingret på den kanske viktigaste pusselbiten – arbetet för klimatsmarta och hållbara städer. Över hälften av världens befolkning bor redan i städer och orsakar över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Och trycket ökar. Urbaniseringen går rasande fort, inte minst i snabbt växande ekonomier i utvecklingsländerna. Städerna har idag officiellt erkännande vid klimatförhandlingarna. Några viktiga initiativ är C40, som representerar världens megastäder och nätverket av borgmästare, Global Covenant of Mayors, från mer än sjutusen städer.

Sverige i framkant

Globalt sett ligger Sverige bra till när det gäller att ställa om. Sveriges riksdag antog i somras ett historiskt klimatpolitiskt ramverk, med det långsiktiga målet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Även svenska städer ligger långt fram.

Även svenska städer ligger långt fram för att utveckla möjligheter att transportera oss, bo och leva inom ramen för en planet. WWF:s internationella stadsutmaning One Planet City Challenge hjälper städer att lyfta sitt ledarskap och inspirera andra beslutsfattare.

På hemmaplan utvecklar Lund koncepten bilfritt boende och bilpoolspaket för sina invånare, Umeå satsar på elbussar och har redan uppnått en helt fossilfri kollektivtrafik och Stockholm jobbar aktivt för att öka elbilsflottan samt att fler tunga fordon ska drivas med el eller biobränsle.

Sverige som ledande i klimatfrågan. Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Ekonomiska fördelar

Omställningens ekonomiska fördelar blir allt tydligare. Nyinvesteringar i fossila bränslen kan snart vara ett minne blott. Solenergi var den billigaste energiformen i 58 länder, bland annat i Indien, Kina och Brasilien, rapporterar Bloomberg. I Europa svarade förnybara energikällor förra året för 86 procent av nyproducerad el i EU:s kraftnät

Bara i Bejing är 500 000 nästan gratis delningscyklar i omlopp.

Marknaden står redo med nya innovativa transportlösningar. I Kina har cykeldelningstjänster gjort att befolkningen har börjat cykla igen. Bara i Bejing är 500 000 nästan gratis delningscyklar i omlopp. Med en smartphone-app kan man hämta och lämna dem precis var man vill, med hjälp av en GPS och en QR-kod.

Kan det till och med vara så att bensinbilen snart är död? Grantham-institutet vid Imperial College i London menar i en analys att elfordon kommer att vara billigare än konventionella bensinbilar redan år 2020 och att elbilen utgör halva marknaden år 2040. Kina stod förra året för 40 procent av världens elbilsmarknad. I Norge svarar elbilar för 29 procent av marknaden och i Sverige för 4 procent av nybilsförsäljningen.

Ny satsning

Regeringen har lagt in en satsning i budgeten 2018 på elbilspremier i Sverige. Många städer ser mycket positivt på elbilen, inte minst eftersom den gör luften renare.

Det är viktigt att Sverige fortsätter att hålla fanan högt. En tydlig klimatpolitik är avgörande för att skapa den spelplan för omställning som vår nya klimatlag ska driva på. Satsningar på hållbara transporter måste vara konsekventa över tid.

Vi utmanar alla aktörer i Sverige att ta på sig ledartröjan.

Politiker, investerare och näringsliv måste ta kraftfulla beslut. Vi utmanar alla aktörer i Sverige att ta på sig ledartröjan. Ett starkt klimatarbete på hemmaplan med ett globalt perspektiv behövs om vi ska kunna bidra till att uppnå Parisavtalet.

Medan Donald Trump anser att klimatförändringarna är en bluff visar vi och världen att den är redo att ställa om.

Nästa artikel