Home » Ideellt Engagemang » Mirakelmedicin mot AIDS
Ideellt Engagemang – HBTQ+

Mirakelmedicin mot AIDS

Anna Mia Ekström
Anna Mia Ekström
Anna Mia Ekström, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet samt sitter med i styrelsen för Läkare mot AIDS. Foto: Martin Stenmark

Okunskapen är fortsatt stor och många har en felaktig och föråldrad syn på HIV vilket bidrar till att personer som lever med hiv diskrimineras.

Många som lever med hiv berättar inte för någon, eller endast ett fåtal närstående, att de har hiv. Rädslan för att skrämma omgivningen och stötas bort är ofta stor. Att ensam leva med vetskapen om sin hiv kan för en del upplevas som tyngre än infektionen i sig. Idag lever cirka 8000 svenskar med hiv. Varje dag smittas nära 5000 personer i världen av viruset och omkring 3000 människor dör av AIDS varje dag. De flesta med hiv som bor i Sverige är födda utomlands eller har smittats utomlands. Sverige tillhör de länder som är minst drabbade och risken att smittas i Sverige är tämligen liten i dagsläget. Södra Afrika är den del av världen som drabbats hårdast. Där utgör unga kvinnor den största riskgruppen.

– De flesta smittas heterosexuellt och av någon som inte känner till sin hiv och som själv är nyinfekterad och därför är som mest smittsam. Mängden virus kan variera kraftigt från person till person, ju mer virus desto smittsammare är en person. Om man påbörjar behandling går virusmängden hos de allra flesta snabbt ner till noll och man är då inte längre smittsam, förklarar Anna Mia Ekström, överläkare i infektionsmedicin och klinisk professor i global infektionsepidemiologi med fokus på hiv.

Effektiv och smittfri behandling

Idag kan man leva lika länge med hiv som utan. En tablett om dagen är oftast allt som behövs för att aldrig utveckla AIDS utan stanna i hiv-stadiet. En person som är under behandling smittar inte vilket är viktigt att understryka menar Anna Mia Ekström. 

– Dagens mediciner innebär i princip inga biverkningar och det går att leva som vanligt förutsatt att man tar sin medicin dagligen.

Med hjälp av mediciner kan man även gå från att ha symptom på AIDS, på grund av att ens immunförsvar är svagt, till att leva ett långt friskt liv. En kronisk hiv-infektion och ett immunförsvar som försvagats av infektionen blir med medicin starkare för varje dag istället för svagare som det skulle bli utan hiv-medicin.  Hiv infekterar endast vissa vita blodkroppar i immunförsvaret. Viruset muterar och ändrar skepnad men med hjälp av mediciner kan man ”låsa in och söva” hiv i cellerna vilket gör att de inte kan föröka sig eller skada.

Foto: Getty Images

Fortsatt stigmatiserat

Trots att det går att leva ett fullgott liv med hiv rent medicinskt är fördomarna och okunskapen fortfarande stor vilket försvårar livet för många helt i onödan. De flesta som lever med hiv anser att deras livskvalitet är god men de flesta undviker att berätta att de har hiv i rädsla för omgivningens reaktioner. Vissa upplever det svårare att hitta en partner och lever ofrivilligt ensamma och barnlösa trots att barnet idag löper minimal risk att smittas med hiv. Är man under behandling kan man vara sexuellt aktiv utan att utsätta sin partner för risk att bli smittad. Det är även fullt möjligt att skaffa barn och bilda familj om man är under behandling.

– Jag skulle säga att hiv-mediciner är bland de effektivaste mediciner som finns. Men självklart bör man skydda sig med kondom och även testa sig för hiv om man haft oskyddat sex. Det borde vara lika okomplicerat och enkelt, som att gå till tandläkaren då och då, fast gratis och anonymt.

Nästa artikel