Skip to main content
Home » Ideellt Engagemang » Kvinnor och män har samma värde
Ideellt Engagemang

Kvinnor och män har samma värde

Foto: Viktor Gårdsäter

Att kvinnor värderas lägre än män leder till att kvinnor över hela världen utsätts för våld och våldtäkter och inte har samma rättigheter som män.

Det slår Linnéa Claeson fast. Hon  jobbar bland annat som ambassadör för Kvinna till Kvinna, en organisation som försöker komma till rätta med de problemen.

– Kvinna till Kvinna har funnits i över 25 år och samlat på sig mycket kunskap och erfarenheter. Deras arbete har också lett till tydliga resultat vilket är ett av skälen till att jag engagerar mig för dem, konstaterar hon.

Stödjer kvinnor världen över

En av orsakerna till att Kvinna till Kvinna lyckas så bra tror hon är att de stödjer kvinnoorganisationer på plats i olika länder.

– Vi i västvärlden har inte svaren på deras problem. Det är de själva som bäst vet hur de kan hjälpa kvinnor på plats till drägligare livssituationer.

Vi ska vara stolta – men inte nöjda

Linnéa Claeson har själv besökt Kosovo och sett delar av de konsekvenser som Balkankriget lett till.

– Ett stort problem är att kvinnor som utsattes för krigsvåldtäkter inte anses som krigsoffer. Därför får de inte ta del av hjälpinsatserna efter kriget, vilket är en del av det strukturella förtrycket där.

Hon tycker att vi i Sverige kan vara stolta över hur långt vi kommit i jämställdhetsarbetet. Men hon konstaterar också att det fortfarande finns en ekonomisk ojämlikhet. Denna ger en maktobalans som fortfarande möjliggör våld mot kvinnor även i Sverige.

Next article