Home » Ideellt Engagemang » Jämställdhet högst upp på agendan NU
Ideellt Engagemang

Jämställdhet högst upp på agendan NU

Med ett starkt engagemang för flickors och kvinnors rättigheter höjer Molly Nutley rösten och kämpar för allas lika värde i samhället.

Jag träffar skådespelerskan Molly Nutley för att prata om flickors och kvinnors rättigheter och hennes engagemang i arbetet. Då vi ses har #metoo briserat i media de senaste dagarna och fått stor spridning. Vi konstaterar båda att det är en bra och stark kraft som är sprungen ur ett sorgligt förtryck som pågått alldeles för länge.

– Alltför många män ser kvinnor som ett hot och har ett behov av att förminska oss. Nu är det på tiden att vi inte bara reagerar utan även agerar. Männen måste också ta ansvar för att uppnå ett jämställt samhälle där alla värderas lika, konstaterar Molly och låter stadig på rösten.

Hon understryker vikten av att kommunicera ämnet som egentligen borde vara obefintligt vid det här laget.

– Jag blir alltid lika upprörd när jag får frågan om jag är feminist. Jag svarar självklart, för det står för allas lika värde. Det är väl en självklarhet, vem är inte för allas lika värde?

Hon har på ett vis växt upp i en trygg bubbla även om hon alltid känt till orättvisorna.

Uppvuxen i en familj där jämställdhet alltid varit en självklarhet menar hon att hon på ett vis växt upp i en trygg bubbla även om hon alltid känt till orättvisorna. Vetskapen om ojämställdheten har ökat, inte minst inom den tuffa bransch där hon själv verkar. Under en resa till Tanzania i samarbete med Plan international och Musikhjälpen blev världens orättvisor och kvinnoförtrycket än mer påtagligt.

– Jag blev brutalt konfronterad med verkligheten i områden där kvinnors utsatthet är vardag. Kvinnor möter rädslor och försätts i obekväma situationer på grund av sitt kön. Så ska ingen människa behöva känna och leva.

Väl hemkommen från resan har arbetet känts än mer angeläget och Molly fortsätter med att verka för i synnerhet flickors rättigheter.

engagemang för flickors och kvinnors rättigheter
Resan till Tanzania under Musikhjälpen 2016 blev startskottet på Mollys engagemang för flickors och kvinnors rättigheter. Foto: Privat

Normer och invanda mönster

Vi pratar om normer, invanda beteenden, inpräntade värderingar och vad som generellt anses vara okej för killar respektive tjejer. Själv minns Molly att hon fick höra att killarna som slogs och puttades i skolan bara var kära och uttryckte sin kärlek på ett aningen buffligt sätt.

– Kärlek har inget med knuffar och slag att göra, redan där började det skeva tänket som vi förväntades acceptera. Nu i efterhand inser jag hur fel och rent av galen den signalen är. Vad säger det?

Hon skakar på huvudet åt det absurda i situationen och menar att skolan har ett stort ansvar när det handlar om frågor som rör människors lika värde. Själv säger hon alltid ifrån om hon hör nedsättande och sexistiska skämt, allt för att beteendet inte ska cementeras ytterligare.

Det är något alla kan och borde göra även om det känns jobbigt.

– Det är något alla kan och borde göra även om det känns jobbigt. Jag vet att det kan uppfattas som att man är tråkig och lättstött och allt för pk, men det handlar inte om det.

Molly förklarar att man normaliserar nedvärderande skämt om man inte visar att det inte är acceptabelt. Hon vill inspirera och peppa fler att sätta ner foten.

– Det kan tyckas vara en liten sak, men det är viktigt i stort som smått. Jag gör vad jag kan för att påverka och brinner för frågan. Jag jobbar med frågorna så mycket jag bara kan.

Hon menar att man i Sverige länge slagit sig för bröstet och skyltat med att man är ett jämställt land, men att vi blivit självgoda och att mycket arbete kvarstår även här. Problemen finns överallt i hela världen, men även på hemmaplan.

– Vi har hunnit långt i Sverige jämfört med andra länder, men vi har mycket jobb kvar och kan inte nöja oss förrän vi uppnått jämställdhet på riktigt. Därför är alla insatser av betydelse.

Vill stå upp för rättigheter

Att uttala sig i media rörande frågor som handlar om flickors och kvinnors rättigheter känns rätt för Molly även om hon blivit utsatt för näthat. Något hon tycker är tråkigt, i synnerhet när det kommer från fäder som själva har döttrar.

– Ämnet väcker starka känslor, det upplevs som provocerande när man står för något så tydligt som jag gör. Men man kan inte låta sig skrämmas till tystnad, då får budskapet motsatt effekt och det är allt det jag vill kämpa emot.

Även om situationen till synes ibland kan se dyster ut finns mycket hopp och Molly tror på en ljus framtid.

– Vi kommer uppnå jämställdhet om vi med krafttag kämpar tillsammans. Det sker inte över en natt, men genom att medvetandegöra situationen kommer förändringar att ske både här och utanför Sveriges gränser. Se bara hur #metoo tänt en gnista, nu har männen ögonen på sig, avslutar Molly.

Nästa artikel