Skip to main content
Home » Ideellt Engagemang » Isabella Lövin: Den globala rörelsen She Decides inger hopp
Ideellt Engagemang

Isabella Lövin: Den globala rörelsen She Decides inger hopp

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Isabella Lövin sätter ner foten och utmanar abortfrågan. Mycket av det arbete som har gjorts för att förbättra situationen för kvinnor och flickor stöter idag på kraftigt motstånd. Som en motpol till detta skapades rörelsen She Decides, en konstruktion där både länder, individer och företag deltar.

Varje år tvingas 22 miljoner kvinnor och flickor gå igenom osäkra aborter. Dels beror den höga siffran på avsaknad av information och tillgång till preventivmedel och dels att de lever under förhållanden där de blir tvingade att gifta sig i ung ålder, sexuella övergrepp och liknande.

– Med tillgång till säkra preventivmedel och säkra aborter har kvinnor och flickor möjlighet att välja att leva sitt eget liv. Men trots det faktum var ett av president Donald Trumps första beslut att signera presidentdekretet Mexico City Policy, ett dekret som tvingar organisationer att skriva under att de inte kommer att informera om preventivmedel eller utföra aborter för att kunna få amerikansk finansiering, förklarar biståndsminister Isabella Lövin.

En global rörelse

Hittills har president Trumps beslut haft stor effekt, undersökningar visar att de allra flesta organisationer har skrivit under.

– När president Trump skrev under Mexico City Policy insåg vi att många organisationer kommer att bli nervösa för att få sin finansiering indragen. Vi ville samla ihop oss och visa att världen står bakom de framsteg som har gjorts inom området Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter, SRHR. På fem veckor lyckades vi anordna en konferens i Bryssel med 50 länder närvarande, berättar Isabella Lövin.

Sverige, Nederländerna, Belgien och Danmark stod som värdar och på en dag fick de in 181 miljoner euro. Det var många länder som gjorde en extra ansträngning för att få fram pengar, och även många privatpersoner och företag. Därmed skapades den globala rörelsen She decides för kvinnors och flickors rättigheter över sin egen kropp.

Ett starkt och tydligt gensvar

She Decides har gett en väldig styrka och inspiration till oerhört många runtom i världen som jobbar aktivt med de här frågorna.

She Decides kommer att behövas under ett antal år framåt. Vi ser både religiösa och politiska krafter som jobbar i helt motsatt riktning idag. I internationella sammanhang ser vi att det är ett stort motstånd att vara med i skrivningar och deklarationer om sexuell hälsa, reproduktivitet och rättigheter. De vill stryka orden rättigheter och sexuell, till slut pratar vi bara om reproduktiv hälsa. Som om kvinnor skulle vara barnalstringsmaskiner och ingenting annat!

Isabella Lövin kämpar för kvinnors rättigheter och bättre förhållande kring abort. Foto: Miljöpartiet/Unsplash
Foto: Miljöpartiet/Unsplash

Kvinnor en framgångsfaktor

Religiösa och ultra-konservativa krafter är på frammarsch. I vissa länder, inte minst i mellanöstern ser man att yngre generationer av män är mer konservativa än deras fäder. Denna utveckling kan man även se i USA.

– För att länder ska kunna ta sig ur fattigdom är det viktigt att kvinnor har möjlighet att delta på arbetsmarknaden och att utbilda sig. Det här vet finansministrar oftast. Det är inte bara rätt att göra det utan även ekonomiskt smart för ett land att göra det. Men tyvärr finns det starka reaktionära krafter som vill annorlunda och det är den verklighet vi ser idag.

Vi måste organisera oss

Om förnuftet segrar är det en självklarhet att kvinnors rättigheter tillvaratas. Men enda sättet att få till en förändring är att både män och kvinnor organiserar sig.

– Vi behöver civilsamhället och alla som kan engagera sig på alla nivåer så att vi kan hålla ställningarna och för att kunna flytta fram positionerna. Men enda sättet att få till en förändring är att människor organiserar sig. Det räcker många gånger inte bara att skiva under upprop – man måste organisera sig på riktigt och gå in i politiken, avslutar Isabella Lövin.

Next article