Home » Ideellt Engagemang » Handla second hand och var med och rädda världen
Ideellt Engagemang

Handla second hand och var med och rädda världen

Att producera ett nytt plagg har en stor påverkan på vårt klimat och vi människor tenderar att överkonsumera. Våra garderober, förråd och garage är ofta fyllda med saker vi inte behöver och inte använder. Kan vi återanvända dessa så hjälps vi åt att nyttja vår jords resurser på ett mycket bättre sätt.

– Mycket av det vi har använder vi inte. Sju av tio människor använder mindre än hälften av det de har i sina garderober. Om du har tröttnat på din blus, låt någon annan få känna sig fin i den. Vi måste återbruka och nyttja det som redan finns på marknaden, menar Caroline Andermatt, vd på Myrorna.

En ökad tillgänglighet

Det finns en medvetenhet om att vi tär på jordens resurser genom att konsumera som vi gör. Men hur får man människor att gå från tankeverksamhet till handling? Där spelar ideella aktörer en viktig roll.

En viktig punkt är att utbilda i hur vi får en bättre cirkulär ekonomi

– Ideella aktörer måste i större utsträckning ledsaga människor från tanke till handling. En viktig punkt är att utbilda i hur vi får en bättre cirkulär ekonomi genom att handla second hand. En annan är att finnas där ordinarie handel finns. Vi måste förenkla, underlätta och möjliggöra att handla second hand.

Caroline Andermatt pratar konsumtion och om att handla mer second hand
Caroline Andermatt, vd på Myrorna. Foto: Tomas Gunnarsson

En kombination av drivkrafter

Anledningen till att handla second hand är många. Dels finns miljöaspekten, men för många handlar det om att de vill stärka sin personlighet genom att hitta sin unika stil.

Det finns många som handlar second hand som inte har en miljömedvetenhet

– Många av våra kunder vill inte vara dussinmänniskor, de söker det personliga uttrycket. Det finns många som handlar second hand som inte har en miljömedvetenhet, men som i samma veva upptäcker att de är med och minskar miljöpåverkan och bidrar till ett bättre samhälle. Det är en skön känsla.

Samhället går mot en mer cirkulär ekonomi, framförallt i våra storstäder. Vi inser att vi inte behöver köpa nya saker, vi använder det vi har i mycket större utsträckning och vi är mer villiga att låna eller hyra ut.

– Konsumtionsbeteendet håller på att ändras. Alltfler inser att det inte behöver köpas nya saker hela tiden. Du behöver inte en slagborr eller gräsklippare, istället kan du låna från någon i kvarteret eller hyra.

Nästa artikel