Skip to main content
Home » Ideellt Engagemang » Fler barn är i riskzonen än tidigare
Ideellt Engagemang

Fler barn är i riskzonen än tidigare

Foto: Unsplash

Det ökande resandet världen över gör att fler barn än tidigare riskerar att utnyttjas i sexhandel. Internet är också en stor riskfaktor som döljer ett stort mörkertal.

– Det krävs mycket arbete för att nå målet om en värld fri från barnsexhandel. Man behöver bland annat bearbeta och påverka politiker och makthavare, säger Clara Ludvigsson, jurist och sakkunnig gällande exploatering av barn i samband med resande, ECPAT Sverige.

Det finns stora dolda siffror i barnsexhandeln. Vårt resande världen runt ökar och många resmål är nu betydligt mer lättillgängliga. Detta leder till att fler barn hamnar i riskzonen, speciellt i områden som är mer utsatta.

– Det är lätt att tro att det finns en ”urtyp” av de som är förövare i de här brotten, men så är det inte. Den som exploaterar barn sexuellt kan se ut precis hur som helst och vara man eller kvinna säger Natalie Gerami, projektledare, ECPAT Sverige och författare till boken Tysta rop.

Social utsatthet

– Ett barn kan inte välja. Det handlar varken om porr eller prostitution, begrepp som ger det sexuella övergreppet legitimitet och antyder att barnet självt valt att delta. Det som driver barnsexhandel är efterfrågan. Barn i social utsatthet hamnar oftare i denna hemska handel. Ofta är det desperation, att familjen behöver till exempel mat eller medicin fortsätter Natalie.

”Det som driver barnsexhandel är efterfrågan.”

Förebyggande arbete samt ECPAT Hotline där man dygnet runt kan anmäla misstänkt sexhandel med barn är en del av ECPATs arbete.

Stort nätverk

Nätverken som säljer barn är stora och det byggs upp en infrastruktur runt omkring det. Förövarna tipsar varandra och hubbar bildas på olika platser.

– Det blir som en snöbollseffekt. På vissa ställen är det nästan normaliserat och sker inte ens dolt. Bristande lagstiftning, korruption och även en lokal efterfrågan underblåser den här typen av handel. Detta är big business med stora pengar involverade.

Internet en stor riskfaktor för barn

Internet är idag också ett sätt för förövare att nå utsatta barn. Webbkameror gör att förövare kan sitta vart som helst på jordklotet. Internet bidrar också till att förövarna lättare kan nätverka och ha dialog med varandra.

– Det går att beställa övergrepp med några klick. Så är verkligheten.

”Polisen är beroende av tips.”

Polisen är beroende av tips för att man ska komma åt de som utnyttjar och handlar med barn på det här sättet. ECPAT Sverige driver bland annat en webbaserad hotline där man dygnet runt kan lämna tips. Tipsen förs sedan vidare till polis för utredning eller till hotline i annat land.

Unsplash
Foto: Unsplash

Tystnad är förövarens bästa vän

Ser man eller hör man något misstänkt ska man alltid anmäla det. Tipsa och överlåt till polisen att ta hand om det så att barn kan räddas.

”Ökad kunskap och medvetenhet behövs”

– Folk är medvetna men tror inte att det händer här i Sverige också utan snarare bara ”där borta” i andra länder. Ökad kunskap och medvetenhet behövs och alla måste ta ansvar.

Arbete pågår med att påverka politiker och utbilda resebolag. Sydostasien är ett exempel dit även svenska förövare tar sig. Clara berättar att ECPAT håller på att starta internationella samarbeten med lokala partners i Kambodja och Filippinerna med stöd av Svenska PostkodLotteriet.

Alla behöver hjälpas åt

Om du ska ut och resa, kontrollera då om din resebyrå har en policy mot barnsexhandel. Det kan hända att det förekommer barnsexhandel på det hotell du bokar in dig på.

– Du som individ har makt. Ställ krav. Om resebyrån inte har någon policy – res med någon annan. Och anmäl alltid om du ser något misstänkt. Tillsammans kan vi stoppa handeln med barn, avslutar Natalie Germani.

Natalie Germani om barn och deras rättigheter
Natalie Gerami projektledare, ECPAT Sverige och författare till boken Tysta rop. Foto: Andreas Lübeck
Next article