Skip to main content
Home » Ideellt Engagemang » En god handling har betydelse
Ideellt Engagemang

En god handling har betydelse

Jag är förhoppningsfull. Men också imponerad, stärkt och glad. Av att ha sett den våg av engagemang och medmänsklighet som spreds runt jorden den 27 november. Och som nu fortsätter in i december och de kommande helgdagarna.

Den 27 november var det #GivingTuesday, och jag är fortfarande uppfylld av positiva kraft. Positiv kraft som uppstår när många människor tillsammans men på olika sätt bidrar till att göra världen bättre i stort och smått. I mer än 150 länder runtom på jordklotet, inklusive Sverige, hjälpte människor varandra; gav en gåva eller gjorde insatser som volontärer. För att de brinner för att förbättra världen. Eller kände att de hade något att dela med sig av. Eller helt enkelt för att de ville hänga på tillsammans med tusentals människor och visa omtanke om andra.

”Vem som helst kan engagera sig för vad som helst”

#GivingTuesday är ett exempel på att det idag är möjligt att skapa globala gräsrotsrörelser på kort tid. Det som 2012 startade i USA med tanken att mobilisera människor att göra goda handlingar, delvis som en motreaktion mot konsumtionshetsen inför helgdagarna, har idag vuxit till en global gräsrotsrörelse. #GivingTuesday är en plattform för generositet och omtanke. Det är öppet för alla. Vem som helst kan engagera sig för vad som helst och, om man vill; sprida vidare genom att tagga med #GivingTuesday. Tack vare sociala mediers positiva möjligheter att snabbt och enkelt engagera många och sprida vidare kan goda krafter få energi. Detta är en folkrörelse för en ny tid. Det är styrkan i de många människornas engagemang som driver #GivingTuesday. Och det är den styrkan som behövs för att på riktigt göra världen bättre.

#GivingTuesday – en folkrörelse

I Sverige är FRII knutpunkten för att bidra till att #GivingTuesday blir en folkrörelse även här och vi gör det genom att inspirera på givingtuesday.se och med #GivingTuesdaySweden. Du kanske tänker att det spelar väl inte någon roll att göra en god handling en enda dag, om det inte sedan fortsätter. Och det är förstås riktigt. Det krävs mer än en dags insatser för att i grunden få slut på alla utmaningar världen står inför. Men å andra sidan, kan ett par människor som normalt sett inte ger en gåva eller är volontärer inspireras att göra det igen, då har även en enda dag av goda handlingar betydelse. Och om mormor fick ett telefonsamtal, en kompis fick hjälp att hämta barnen på förskolan och du gav en gåva för första gången – ja, då har engagemanget just den där enda dagen ändå betydelse för de människor du berörde.

”Ett flöde av goda handlingar vällde fram”

Detta är andra året som FRII hjälper till att uppmuntra svenskar att engagera sig för någon annan och vi ser redan att det har hänt något. Ett flöde av goda handlingar vällde fram och många av dem kan du se på givingtuesday.se. Dessutom görs ju en rad handlingar av omtanke även utan att det syns i sociala kanaler.

En extra stark kraft

Därför är jag fortfarande uppfylld av den energi och kraft som spreds. Känslan av att mitt bidrag faktiskt har betydelse, just för att vi är många. Kanske också för att denna kraft blir extra stark i december varje år. När många av oss inför julfirande tänker både på de som står oss nära och som vi älskar, och blir påminda om alla de som vi inte alls känner och som kanske saknar en familj, ett hem eller mat för dagen. Även om många också upplever december som en kravfylld och stressig månad, är det en tid för reflektion och eftertanke.

Det är en chans att fundera på om jag vill hjälpa till, och i så fall hur kan just jag bidra? För det finns många möjligheter att bidra. Det #GivingTuesday inspirerar till är att varje god handling är ett steg på vägen till omtanke och medmänsklighet. Ditt engagemang måste inte vara stort och omfattande, det är i det lilla och när vi är många som det händer.

”Precis vem som helst kan ta del.”

#GivingTuesday handlar om en ny form av engagemang, skapat av nya strukturer. Strukturer som bygger på delning och öppenhet där inga landsgränser sätter stopp och där engagemanget kan vara en dag eller ett helt liv. Vi lever i de nya folkrörelsernas tid och du, dina släktningar, kollegor, grannar, barnens skolkompisar, lärare. Precis vem som helst kan ta del. Under en dag, en månad eller ett liv. Det viktiga är att ta första steget och göra något för någon annan som du aldrig tidigare gjort. Prova redan idag!

Charlotte Rydh

Charlotte Rydh
Generalsekreterare på FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
Foto: Catarina Harling

Next article