Home » Ideellt Engagemang » 90-konto – kvalitetsstämpel för givarens trygghet
Ideellt Engagemang

90-konto – kvalitetsstämpel för givarens trygghet

Foto: Pexels

Katastrofer som tsunamin på den indonesiska ön Zulawesi eller när barn drabbas hårt som under kriget i Jemen berör oss starkt och får oss att vilja hjälpa till genom att skänka pengar. Julen är en tid då det känns extra viktigt att vara med och göra skillnad. Både för nödlidande och sjuka på andra håll i världen eller stötta organisationer som hjälper behövande i vårt eget land.

Polisen uppmanar till försiktighet

Många frågar sig hur man kan vara säker på att pengarna verkligen kommer fram till den man vill hjälpa och vem man kan lita på. Sedan några år tillbaka är det vanligt med grupper på Facebook. Där kan den som vill hjälpa en medmänniska kan skänka pengar till privatpersoner som vädjar om hjälp för att få vardagen att gå ihop.

Jag läste nyligen att polisen uppmanar till försiktighet vid dessa insamlingar. Detta då det har blivit ett sätt för bedragare att få tillgång till pengar genom att utge sig för att vara en behövande person.

90-konto för trygghet

För den som vill skänka pengar är det viktigt att vara uppmärksam. Ta reda på mer om vem som står bakom insamlingen. Genom att välja att skänka till en organisation med 90-konto kan man känna sig trygg; du kan vara säker på att det är en seriös organisation som står under oberoende kontroll och granskning. 90-kontot är en kvalitetsstämpel som sedan det grundades i oktober 1943. Det står för att givare tryggt ska kunna skänka pengar till insamlingar. Allt mer pengar skänks numera via Swish och organisationer med 90-konto har sitt 90-nummer som Swish-nummer.

”De formella kraven för att beviljas är höga.”

De formella kraven för att beviljas 90-konto är höga. Det ska vara en ideell förening, en stiftelse eller ett trossamfund som bedriver insamling bland allmänheten till ett allmännyttigt ändamål. Vi kontrollerar att personerna som sitter i styrelsen för organisationen är lämpliga och inte har betalningsanmärkningar.

Mynt i hand
90-konto är ett kvitto för dig som givare att se så att din gåva hamnar i rätt händer. Foto: Pexels

Vart hamnar din gåva?

Vi granskar årligen organisationernas ekonomiska redovisning. Vi kontrollerar att minst 75 % av intäkterna går till ändamålet och högst 25 % till insamlings- och administrationskostnader. Vi ser till att allmänheten enkelt kan få del av information om organisationernas ändamål och hur pengarna använts genom att vi publicerar dessa siffror på vår hemsida.

1944, första året 90-kontot var verksamt, samlades det in 20 miljoner kronor via 90-konton. 2017 samlades det in hela 21 miljarder kronor i Sverige, varav allmänhetens givande stod för 7,7 miljarder.

Transparens är a och o

Undersökningar visar att det allra viktigaste för den som ska ge en gåva är att man vet vad pengarna används till. Det är därför viktigt att organisationerna även redogör för vad de har uppnått för resultat och effekt av sitt arbete. Vi ställer också krav på att organisationerna ska redovisa vad de har bidragit till för förändring för den målgrupp som de arbetar med.

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening med Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Saco som huvudmän.

Lena Hörnblad 90-konto

Lena Hörnblad
Kanslichef på Svensk insamlingskontroll
Foto: Daniel Ekbladh

Nästa artikel